آزمون‌ نظام‌ مهندسی تاسیسات برقی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پايه سه) شهریور ۱۳۹۵

رشته تاسيسات برقی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاریف) – ويرايش ۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ويرايش ۱۳۸۴

مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقی ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۸۲

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان‌ برقی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ویرایش۱۳۸۹

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – ویرایش۱۳۹۱

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۹۲

اطلاعات عمومی تأسيسات برقی و الزامات آن

مسايل مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

راهنماهای مقررات ملی ساختمان

 

photo_2016-08-09_14-47-02
X