آزمون‌ نظام‌ مهندسی عمران نظارت

مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه ۳) شهریور ۹۵

رشته عمران (نظارت)

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاريف) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد ویرایش۱۳۹۲

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – ویرایش۱۳۹۱

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۹۲

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – ویرایش۱۳۹۰

تحليل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی

روش‌ها‌ و جزئيات اجرايی ساختمان

گودبرداری و سازه های نگهبان

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

جداول پروفيل‌های ساختمانی

منابع آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت

منابع آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت

X