آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پايه سه) شهریور ۱۳۹۵

رشته تاسيسات مكانیکی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاریف) – ويرايش ۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث چهاردهم (تأسيسات مکانیکی) – ویرایش۱۳۹۱

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتی) – ویرایش۱۳۹۱

مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ویرایش۱۳۸۹

مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ویرایش۱۳۸۹

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – ویرایش۱۳۹۱

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۹۲

اطلاعات عمومی تاسيسات مكانیکی و الزامات آن

مسايل مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان

 

photo_2016-09-04_11-22-21
X