آزمون نظام مهندسی ترافیک

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پايه سه) شهریور ۱۳۹۵

رشته ترافیک

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاريف) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

طراحي راه‌های شهری

مطالعات برنامه‌ريزی حمل و نقل و ساماندهی ترافيك

مشخصات فنی و اجرایی معابر

مهندسی ترافيك و ترابری

ایمنی معابر

حمل و نقل همگانی

 

 

 

X