آزمون نظام مهندسی شهرسازی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پايه سه) شهریور ۱۳۹۵

رشته شهرسازی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاريف) – ويرايش ۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل) – ویرایش۱۳۹۱

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

اصول و مبانی مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

روش‌ها و شيوه‌های مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

مسائل شهرسازی ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزی شهری و طراحی شهری

حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور

اطلاعات تکنیکی لازم در زمينه انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ايران

 

منابع آزمون های نظام مهندسی شهرسازی

منابع آزمون های نظام مهندسی شهرسازی

X