آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پايه سه) شهریور ۱۳۹۵

رشته نقشه برداری

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن – ویرایش۱۳۹۰

مبحث اول (تعاريف) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

دستورالعمل‌های تيپ نقشه‌برداری (نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزی)

متره و برآورد كارهای نقشه‌برداری

نقشه‌برداری عمومی

كاربرد روش‌ها و دستگاه‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی

كاربرد عكس‌های هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی

تعيين موقعيت املاك

پياده كردن نقشه‌های طراحی شده ساختمان‌ها، محل پی ها يا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان

ژئودزی

گرايش‌های ميكروژئودزی (جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌های سنگين)، فتوگرامتری كاربردی، سيستم‌های اطلاعات جغرافيایی (LIS ,GIS) در حد كاربردی

مبانی فتوگرامتری عمومی

كنترل بر و كف در ساختمان‌سازی

 

منابع آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری

X