واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی

معرفی واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی : 

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی : در این جداول تمام واحد های درسی که برای صدور پراوانه اشتغال در رشته های عمران، معماری، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی لازم است تا گذرانده شود آورده شده است.
بدین ترتیب افرادی که عنوان مدرک دانشگاهی متفاوتی داشته ولی تمامی این واحد ها را پاس کرده باشند مجاز به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مربوطه می باشند.

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی (ساختمان) (کد ۰۴)

ردیفنام درستعداد واحدردیفنام درستعداد واحد
۱ریاضی ۱۱۵مکانیک سیالات ۱
۲ریاضی ۲۱۶مکانیک سیالات ۲
۳برنامه‌سازی کامپیوتر۱۷آزمایشگاه مکانیک سیالات
۴شیمی عمومی۱۸انتقال حرارت ۱
۵فیزیک ۱ و آزمایشگاه۱۹کنترل اتوماتیک
۶فیزیک ۲ و آزمایشگاه۲۰توریو ماشین
۷ریاضی مهندسی۲۱آزمایشگاه انتقال حرارت
۸نقشه‌کشی صنعتی ۱۲۲حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱
۹استاتیک۲۳انتقال حرارت ۲
۱۰مقاومت مصالح ۱۲۴تاسیسات گازرسانی یا سوخت احتراق
۱۱علم مواد۲۵تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال آب
۱۲ترمودینامیک ۱۲۶طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه
۱۳ترمودینامیک ۲۲۷پروژه تخصصی تاسیساتی
۱۴آزمایشگاه ترمودینامیک

 


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه‌برداری

 

ردیفنام درستعداد واحدردیفنام درستعداد واحد
۱ریاضی ۱۱۹نقشه‌برداری ۲
۲ریاضی ۲۲۰نقشه‌برداری ژئودتیک
۳معادلات دیفرانسیل۲۱نقشه‌برداری مسیر
۴برنامه‌نویسی کامپیوتر۲۲نقشه‌برداری زیرزمینی
۵نقشه‌برداری و عملیات۲۳فتوگرامتری ۱
۶آمار و احتمالات مهندسی۲۴فتوگرامتری ۲
۷فیزیک ۱۲۵فتوگرامتری ۳
۸فیزیک ۲۲۶فتوگرامتری ۴
۹ریاضی مهندسی۲۷ژئودزی ۱
۱۰هندسه دیفرانسیل۲۸ژئودزی ۲ و محاسبات
۱۱تئوری خطاها۲۹نجوم ژئودزی
۱۲سرشکنی۳۰ژئودزی فیزیک
۱۳الکترونیک طولیاب۳۱ماهواره‌ای ژئودزی
۱۴زمین‌شناسی۳۲کارتوگرافی اتوماتیک
۱۵استاتیک و مقاومت مصالح۳۳کاداستر ۱
۱۶راهسازی۳۴هیدروگرافی
۱۷مبانی کارتوگرافی
۱۸نقشه‌برداری ۱

 


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران

 

ردیفنام درستعداد واحدردیفنام درستعداد واحد
۱ریاضی عمومی ۱۱۵سازه‌های بتن آرمه ۲
۲ریاضی عمومی ۲۱۶پروژه بتن آرمه
۳معادلات دیفرانسیل۱۷سازه‌های فولادی ۱
۴رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان۱۸سازه‌های فولادی ۲
۵نقشه‌برداری و عملیات۱۹پروژه سازه‌های فولادی
۶مصالح ساختمانی و آزمایشگاه۲۰زمین‌شناسی مهندسی
۷تکنولوژی بتن و آزمایشگاه۲۱مکانیک خاک
۸اصول و مبانی معماری و شهرسازی۲۲آزمایشگاه مکانیک خاک
۹استاتیک۲۳مهندسی پی
۱۰دینامیک۲۴روشهای اجرایی ساختمان
۱۱مقاومت مصالح۲۵متره و برآورد پروژه
۱۲تحلیل سازه‌ها ۱۲۶طراحی معماری
۱۳تحلیل سازه‌ها ۲۲۷تأسیسات مکانیکی و برقی
۱۴سازه‌های بتن آرمه ۱۲۸بارگذاری
۲۹اصول مهندسی زلزله

 


واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری

 

ردیفنام درسردیفنام درس
۱هندسه کاربردی یا هندسه ترسیمی۱۵متره و برآورد
۲بیان معماری ۲ یا تمرین معماری۱۶مدیریت و تشکیلات کارگاه
۳ریاضیات و آمار۱۷مصاحل ساختمانی یا شناخت مواد
۴مقدماتی طراحی معماری ۱ یا ساخت و ارائه ۱۱۸ساختمان ۱ یا عناصر ۱
۵مقدمات طراحی معماری ۲ یا سخت و ارائه ۲۱۹ساختمان ۲ و گزارش کارگاه یا عناصر ۲
۶مبانی نظری معماری۲۰روستا ۱
۷آشنایی با معماری جهان۲۱طرح معماری ۱
۸آشنایی با معماری اسلامی۲۲طرح معماری ۲
۹آشنایی با معماری معاصر۲۳طرح معماری ۳
۱۰تأسیسات الکترونیکی و نور و صدا۲۴طرح معماری ۴
۱۱تأسیسات مکانیکی۲۵طرح معماری ۵
۱۲ایستایی۲۶طرح فنی
۱۳مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی۲۷طرح نهایی
۱۴سازه‌های بتنی۲۸جمع کل

 

* برای فارغ‌التحصیلان خارج از کشور تطبیق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضمونا یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته‌ها می‌باشد.


 

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته‌ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵) ـ جدول اصلاح شده

 

ردیفنام درستعداد واحدردیفنام درستعداد واحد
۱فیزیک ۲ (الکتریسیته و مغناطیس)۱۸آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱
۲آزمایشگاه فیزیک ۲۱۹تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
۳کارگاه عمومی یا رسم فنی۲۰بررسی سیستم‌های قدرت ۱
۴زبان تخصصی۲۱مخابرات ۱
۵نقشه‌کشی صنعتی۲۲پروژه کارشناسی
۶برنامه‌سازی کامپیوتر۲۳کارآموزی
۷آمار و احتمالات مهندسی۲۴الکترونیک صنعتی
۸کارگاه برق۲۵حفاظت و رله‌ها یا تکنیک پالس
۹مدارهای الکتریکی ۱۲۶بررسی سیستم‌های قدرت ۲ یا میکرو پروسورها
۱۰مدارهای الکتریکی ۲۲۷ماشین‌های الکتریکی ۳ یا فیزیک الکترونیک
۱۱اندازه‌گیری الکتریکی۲۸تأسیسات الکتریکی یا الکترونیک ۳
۱۲آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار۲۹آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۲ یا آز الکترونیک ۲
۱۳الکترومغناطیس۳۰
۱۴الکترونیک ۱۳۱
۱۵آزمایشگاه الکترونیک ۱
۱۶ماشین‌های الکتریکی ۱
۱۷ماشین‌های الکتریکی ۲

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

اشتراک گزاری این مطلب


X