منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

  معرفی منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ :

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ :با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ دفتر مقررات ملی مبنی بر برگزاری نوبت دوم آزمون‌های نظام مهندسی در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۹۵، مواد و منابع آزمون‌های نظام مهندسی همزمان با تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی اعلام خواهد شد که بمحض دریافت آخرین اخبار در این زمینه، در سایت انتشارات نوآور و گروه نظام مهندسی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵  :در این نوبت از آزمون‌های نظام مهندسی طبق اطلاعیه منتشر شده دفتر مقررات ملی، آزمون نظام مهندسی در رشته‌های تاسیسات برقی و تاسیات مکانیکی در دو صلاحیت نظارت و طراحی برگزار خواهد شد. و احتمالا تغییرات منابع نظام مهندسی در سایر رشته‌ها جزئی خواهد بود. در ضمن با توجه به متن اطلاعیه ثبت نام آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ آزمون شهرسازی و ترافیک در این نوبت برگزار نخواهد شد.

 

آزمون‌ نظام مهندسی رشته عمران محاسبات:

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ اول تا چهارم مبحث ششم )-(دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ پنجم مبحث ششم)

• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث نهم )

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث دهم)
• مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲)

• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰-) ويرايش چهارم

• اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) *

• مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۴: اطلاع كامل از مباني محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسي طراحي و تحليل سازه ها ضروري است.

تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته عمران نظارت:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

•مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)

•مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

•مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ اول تا چهارم مبحث ششم )-(دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ پنجم مبحث ششم)

• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث نهم )

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث دهم)
• مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

• تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*

• روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*

• گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته عمران اجرا:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۲)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ اول تا چهارم مبحث ششم )-(دانلود اصلاحیه مربوط به چاپ پنجم مبحث ششم)

• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( ۱۳۹۲)

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث نهم )

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث دهم)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۰ )

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)- (۱۳۸۹)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۸۴)

• مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

• روشها و مسائل اجرايي*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

• قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها

• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

• قوانين صنعت بيمه و ماليات*

• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

• قانون كار*

• ماشين‌آلات ساختماني*

• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته تاسيسات مکانیکی طراحی:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)

• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

• مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)

• مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)

• مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

• مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)

• کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

• نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

• مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي نظارت:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)

• مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

• مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)

• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

• مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۱)

• مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)

• مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)

• کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

• نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

• مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی ، طراحی:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)

• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

• مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

• مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)

• کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

• نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

• اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

• مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی نظارت:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)

• مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

• مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)

• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

• مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

• مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)

• کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

• نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

• اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

• مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

 آزمون‌ نظام مهندسی رشته نقشه‌برداری:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ )

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴)

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )

• مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

• دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي )

• *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري

• *نقشه‌برداري عمومي (در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی )

• *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي

• *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي

• *تعيين موقعيت املاك

• *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان

• * ژئودزی

• *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي

• * مبانی فتوگرامتری عمومی

• *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته معماری طراحی:

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

• مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

•مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۱)

• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

• مباني طراحي معماري *

• جزئيات اجرائي ساختمان *

• ضوابط بلند مرتبه سازي *

• ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين *

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته معماری نظارت:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲)

•مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث نهم )

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث دهم)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

•مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۱)

• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

• روشها و مسائل اجرايي*

•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

• راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۲)

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

آزمون‌ نظام مهندسی رشته معماری اجرا:

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (دانلود اصلاحیه اخلاق حرفه ای)

• مبحث دوم ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث سوم)

• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲)

•مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث نهم )

• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (دانلود اصلاحیه مبحث دهم)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲)

• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

• روشها و مسائل اجرايي*

• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

• نظام فني و اجرائي کشور

• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

• قوانين صنعت بيمه و ماليات*

• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

• قانون كار*

• ماشين آلات ساختماني*

• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳:  آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵ به طور کامل شرح داده شد.

4 نظر در مورد «منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *