آزمون نظام مهندسی

کتاب‌های آزمون‌ نظام مهندسی

mosalas01

آزمون های ورود به حرفه مهندسان یا آزمون‌های نظام مهندسی طبق روال سالهای اخیر در دو نوبت و در رشته‌های هفتگانه مهندسی برگزار شده و مهندسین می‌توانند بمنظور دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی (در صورت داشتن مدرک تحصیلی مرتبط طبق ضوابط) در یک یا همه صلاحیت‌ها شرکت نمایند. آزمون هر صلاحیت بصورت جداگانه برگزار می‌شود و جهت شرکت در آزمون، عضویت در نظام مهندسی الزامی نمی‌باشد. توجه داشته باشید از جمله شرایط دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی، گذشتن سه سال تمام از دریافت مدرک تحصیلی می‌باشد و سابقه بیمه الزامی نیست. همچنین لارم به ذکر است اعتبار قبولی در آزمون‌های نظام مهندسی چهار سال بوده و شما میتوانید در این مدت برای دریافت پروانه اشتغال اقدام نمایید. برای مشاهده منابع آزمون‌های نظام مهندسی و خرید کتاب‌های آزمون‌ نظام مهندسی انتشارات نوآور می‌توانید از طریق لینکهای فوق اقدام نمایید.

انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی
X