Monthly Archives - آبان ۱۳۹۵

آبان ۱۳۹۵

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی : آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی: برای رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک هر ساله برگزار می شود و قبول شدگان در این آزمونها پروانه اشتغال بکار مهندسی یا همان حق امضا از سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد گرفت. برای صلاحیت در رشته های عمران و معماری هر کدام ۳ رشته آزمون و برای بقیه رشته ها هر کدام ۱ رشته آزمون در نظر گرفته شده است.رشته [...]

مطالعه و آماده سازی برای آزمون نظام مهندسی

مطالعه و آماده سازی برای آزمون نظام مهندسی

مطالعه و آماده سازی برای آزمون نظام مهندسی: مطالعه و آماده سازی برای آزمون نظام مهندسی : معمولاً از زمان ثبت نام تا روز آزمون حدود ۲ الی ۳ ماه فرصت دارید تا خود را برای یک رقابت نفسگیر در آزمونهای نظام مهندسی که به صورت openbook برگزار می شود آماده کنید.درست است که این آزمونها جزوه باز هستند و شما می توانید هرگونه جزوه، کتاب، دستنویس، کاغذ و… بهمراه خود ببرید ولی باید آمادگی خود را بسیار بالا ببرید چون [...]

مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی

مدارك مورد نياز جهت تمدید،تعويض،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی : مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی :   1-مدارک عمومی (1-1) تكمیل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی (کاربرگ) (1-2) دو قطعه عكس رنگی 4*6جدیدتمام رخ بازمینه سفید(بدون عینك وكلاه و كروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت شخص با حجاب كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.(عکس پرسنلی) (1-3)اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی( [...]

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی (براي اولين بار)

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال :  مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال : 1_ تكمیل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی(کاربرگ) 2_ ارائه گواهی سابقه كار متقاضی به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.(كاربرگ) 3_ دریافت فرم اعلام بدهی عضویت و پرداخت بدهی اعلام شده در باجه بانك ملی مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزی بعنوان تسویه حساب، در هنگام تحویل دادن مدارک. 4_ ارائه تصویركارنامه و شماره سریال قبولی در [...]

X