آزمون نظام مهندسی معماری نظارت

اطلاعیه مهم:

داوطلبان محترم آزمون نظام مهندسی در رشته‌های عمران اجرا، معماری نظارت و معماری اجرا، لطفا توجه داشته باشند در مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه 96 که توسط دفتر مقررات اعلام گردیده است یکی از مواد و منابع آزمون‌های فوق تحت عنوان «مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان» قید گردیده است، لازم به ذکر است که این مورد از مواد آزمون  همان کتاب مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (برگرفته از مباحث 13، 14، 16،17) می‌باشد و در آزمون‌های دوره‌های قبل نیز با همین عنوان مشخص شده بود، این کتاب برگرفته از 4 مبحث مذکور می‌باشد و در کلیدواژه‌ها نیز از آن استفاده شده است. در ضمن توجه داشته باشید این مباحث دروس تخصصی رشته‌های برق و مکانیک هستند مطالعه مستقیم از این مباحث برای مهندسین عمران و معاری که در این حوزه تخصص بسیار کمی دارند مشکل میباشد،‌ همچنین سوالات طرح شده در سه رشته فوق الذکر در حد اطلاعات عمومی از این چهار مبحث می‌باشد و مطالب تخصصی این مباحث در سوالات این سه آزمون هدف نیست. لذا کتاب «مسائل مکانیکی و برقی ساختمان» تقریبا بطور کامل مهندسین داوطلب رشته‌های عمران و معماری را از خواندن چهار مبحث مذکور بی‌نیاز می‌کند. طبق آمار آزمونهای ادوار گذشته بطور متوسط 5 سوال از این مباحث طرح میشود که کتاب «مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان» این مطالب را پوشش می‌دهد. موفق باشید

X