تگ آزمون ورود به حرفه 96

اردیبهشت ۱۳۹۶

زمان ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان تجربی سال 96

اطلاعیه زمان ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان،کاردان‌ها و معماران تجربی سال ۹۶

زمان ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان تجربی سال 96 :  زمان ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان تجربی سال 96 : بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان سال جاری می‌رساند، با توجه به اطلاعیه اعلام شده توسط دفتر مقررات ملی ساختمان ثبت‌نام آزمون‌های مذکور در روز31 تیر الی 9 مرداد در سامانه ثبت‌نام آزمون ها به آدرس www.inbr.ir آغاز خواهد شد. طبق این اطلاعیه آزمون مذکور روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 20 الی 21 مهر [...]

X