تگ آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم (استاندارد 2800)

آذر ۱۳۹۵

استاندارد 2800

استاندارد ۲۸۰۰ اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

معرفی استاندارد 2800 :  استاندارد 2800 : اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 2800) از چاپ چهارم به بعد در قسمت دانلود‌های سایت قرار داده شده است. علاقه‌مندان میتوانند به قسمت مربوطه مراجعه و فایل مذکور را دانلود نمایند.  انتشارات نوآور  ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم

اصلاحات ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان ‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) از چاپ چهارم به بعد

X