تگ اصلاحات دوم مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان

تیر ۱۳۹۵

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات دوم مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان

اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات دوم مبحث ۹ مقررات ملّی ساختمان

اطلاعیه اصلاحات دوم مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان : اصلاحات دوم مبحث 9 مقررات ملّی ساختمان : به آگاهی می‌رساند در ويرايش سال 1392 مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دهم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال 1392 مبحث یادشده را در اختیار دارند، می­‌توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند. eslaheye-2-mabhas9 انتشارات نوآور  ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

X