تگ بچینگ

تیر ۱۳۹۶

شناخت بچینگ

شناخت بچینگ و انواع آن

بچینگ بچینگ چیست؟بچینگ مجموعه تجهیزاتی است كه برای تهیه بتن براساس طرح اختلاط مورد نظر و تحویل مواد وزن شده به وسایل حمل، پیش یا پس از مخلوط سازی مصالح مورد استفاده، استفاده می‌شود. بچینگ‌ها برای تهیه بتن، باحجم، خصوصیات و ویژگی‌های مورد نظر متنوع طراحی و ساخته شده‌اند. بچینگ‌ها متشکل از: تجهیزات توزین و پیمانه كردن اجزا، تجهیزات كنترل، سیستم‌های انتقال مصالح، مخازن نگهداری سنگدانه‌ها و آب، سیلوهای سیمان، تجهیزات سرمایشی مانند یخ سازها و دیگ آب گرم هستند.اجزای [...]

X