تگ تمدید ثبتنام نظام مهندسی

بهمن ۱۳۹۵

تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی تمدید مهلت ثبت نام آزمون نظام مهندسی : با توجه به اطلاعیه ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهندسان اسفند 95 مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه 3 بهمن ماه اعلام گردیده بود و با توجه به تاخیر صورت پذیرفته در اعلام زمان ثبت نام انتظار میرفت که در این دوره برای اولین بار مدت ثبت نام آزمون های نظام مهندسی تمدید نشود ولی با این حال بدون هیچ گونه اطلاع رسانی [...]

X