تگ خاک برداری

اردیبهشت ۱۳۹۶

گودبرداری چیست ؟

گودبرداری چیست ؟

گودبرداری چیست ؟  گودبرداری  چیست ؟ : به طور خلاصه می توان گودبرداری را به دو دسته تقسیم کرد : 1- دسته اول : مربوط به مناطق باز :  منظور از گودبرداری در مناطق باز ، پایین رفتن از سطح زمین است .2- دسته دوم : مربوط به مناطق مسکونی بوده و به طور خلاصه یعنی پایین رفتن از زیر تراز پی خانه های همجوار می باشد .   تعریف کامل گودبرداری :  اگر بخواهیم کمی تخصصی تر تعریف کنیم می توانیم بگوییم ، به هرگونه حفاری [...]

X