تگ خلاصه تجربیات شرکت کنندگان آزمون های نظام مهندسی

آذر ۱۳۹۵

خلاصه تجربیات شرکت کنندگان آزمون نظام مهندسی

خلاصه تجربیات شرکت کنندگان دوره های اخیر آزمون ورود به حرفه مهندسان

خلاصه تجربیات شرکت کنندگان آزمون نظام مهندسی  : خلاصه تجربیات شرکت کنندگان آزمون نظام مهندسی : به جهت انتقال تجربیات افرادی که قبلا در این آزمون شرکت کردده اند مطالبی جمع آوری شده که به شرح زیر است:1- هرگز بدلیل جزوه باز بودن امتحان، آزمون های نظام مهندسی رو دست كم نگیرین به این خاطر كه حتی پیدا كردن مطالب از بین حجم انبوه مباحث و آیین نامه ها مستلزم اشراف به متن آیین نامه هاست و این مهم حاصل نمیشه مگر [...]

X