تگ سازمان نظام مهندسی

تیر ۱۳۹۶

نظام مهندسی ساختمان

آشنایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان

آشنایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان  (سری مقالات موفقیت در آزمون نظام مهندسی)سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیر دولتی می‌باشد که هدف از تاسیس آن بطور کلی اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 است. از جمله وظایف و مسولیت های این سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:استفاده از هویت اسلامی در معماری و شهرسازی پیشرفت و بالا بردن سطح کیفیت و دانش فنی در تمامی بخش های مربوط به ساختمان و شهرسازی [...]

X