تگ محاسبات سرانگشتی

تیر ۱۳۹۶

اسکلت سازه

عوامل موثر در انتخاب نوع اسکلت سازه

 اسکلت سازه عوامل موثر در انتخاب نوع اسکلت سازه  1- عوامل اقتصادی: الف) اسکلت فلزی نیاز به سرمایه اولیه مناسب جهت خرید آهن‌آلات دارند.ب) اسکلت بتنی سرمایه تدریجی در طول پروژه را نیاز دارد. 2- محل اجرای پروژه: نزدیک بودن مکان اجرای پروژه به محل تهیه مصالح و معادن (شن و ماسه) به عنوان یک مزیت برای اسکلت بتنی و ارتباط آن با بعد اقتصادی محسوب مي‌گردد. 3- شرایط اجرا: مکانها و معابر کم عرض و پر ترافیک جهت اجرای اسکلت بتنی جهت (دپو کردن مصالح [...]

X