تگ مدارک اشتغال به کار مهندسی

آبان ۱۳۹۵

مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی

مدارك مورد نياز جهت تمدید،تعويض،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی : مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی :   1-مدارک عمومی (1-1) تكمیل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی (کاربرگ) (1-2) دو قطعه عكس رنگی 4*6جدیدتمام رخ بازمینه سفید(بدون عینك وكلاه و كروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت شخص با حجاب كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.(عکس پرسنلی) (1-3)اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی( [...]

X