تگ مصوبات کمسیون هم ارزی

دی ۱۳۹۵

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی

واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسی

معرفی واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی :  واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی : در این جداول تمام واحد های درسی که برای صدور پراوانه اشتغال در رشته های عمران، معماری، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی لازم است تا گذرانده شود آورده شده است. بدین ترتیب افرادی که عنوان مدرک دانشگاهی متفاوتی داشته ولی تمامی این واحد ها را پاس کرده باشند مجاز به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مربوطه می باشند. واحدهای درسی مصوب كميسيون هم ارزی [...]

X