تگ معرفی آزمون نظام مهندسی

تیر ۱۳۹۵

نکات مهم درباره آزمون نظام مهندسی

نکات مهم درباره آزمون نظام مهندسی

 معرفی نکات مهم درباره آزمون نظام مهندسی :  نکات مهم درباره آزمون نظام مهندسی که باید به آنها توجه داشته باشید : 1- آزمون های نظام مهندسی معمولا دوبار در سال(یک آزمون در نیمه اول و آزمون دوم در نیمه دوم سال) برگزار می شود. 2- ثبت نام آزمون های نظام مهندسی در هر یک از صلاحیت های محاسبات، نظارت و اجرا(برای رشته عمران) و صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا(برای رشته معماری) بصورت مجزا بوده و بصورت مستقل برگزار می شود. [...]

X