تگ منابع آزمون نظام مهندسی

دی ۱۳۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

  معرفی منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95 : منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95 :با توجه به اطلاعیه مورخ 26/10/95 دفتر مقررات ملی مبنی بر برگزاری نوبت دوم آزمون‌های نظام مهندسی در تاریخ‌های 19 و 20 اسفندماه 95، مواد و منابع آزمون‌های نظام مهندسی همزمان با تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی اعلام خواهد شد که بمحض دریافت آخرین اخبار در این زمینه، در سایت انتشارات نوآور و گروه نظام مهندسی اطلاع رسانی خواهد شد. منابع آزمون نظام مهندسی اسفند [...]

تیر ۱۳۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵

منابع آزمون نظام مهندسی اسفند 95 منابع آزمون نظام مهندسی : با توجه به اطلاعیه مورخ 95/10/25 دفتر مقررات ملی مبنی بر برگزاری نوبت دوم آزمون‌های نظام مهندسی در تاریخ‌های 19 و 20 اسفندماه 95، مواد و منابع آزمون‌های نظام مهندسی همزمان با تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی اعلام خواهد شد که بمحض دریافت آخرین اخبار در این زمینه، در سایت انتشارات نوآور و گروه نظام مهندسی اطلاع رسانی خواهد شد. در این نوبت از آزمون‌های نظام مهندسی طبق اطلاعیه [...]

X