تگ منابع نظام مهندسی

مرداد ۱۳۹۶

منابع و مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه 96

منابع و مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه ۹۶

منابع و مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه 96 منابع و مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه 96 سلام روز خوش،‌ امروز (سه شنبه مورخ 10 مرداد 96) بعد از گذشت ده روز از تاریخ ثبتنام آزمون نظام مهندسی مهرماه 96، منابع نظام مهندسی اعلام شد، در منابع و مواد آزمون نظام مهندسی مهرماه 96 نسبت به آزمون گذشته تغییرات چشمگیری نداشتیم، این تغییرات مربوط به ویرایش جدید مباحث سوم، سیزدهم و بیست و یکم است که در آزمون نظام مهندسی مهرماه 96 [...]

X