تگ موفقیت در نظام مهندسی

تیر ۱۳۹۶

نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی چیست؟

آزمون نظام مهندسی چیست؟  (سری مقالات موفقیت در آزمون نظام مهندسی) آزمون نظام مهندسی چیست؟ همانطور که در مقاله « مقاله آشنایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان (اهداف و وظایف)» گفته شد یکی از مهمترین وظایف این سازمان نظارت بر طراحی و اجرای صحیح و اصولی ساخت و سازها بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد، بنابراین می‌بایست کلیه مراحل ساخت توسط کارشناسان این سازمان تایید شود.کارشناسان سازمان نظام مهندسی از طریق آزمون نظام مهندسی انتخاب شده و پس از دریافت [...]

X