تگ نکات مهم گودبرداری

خرداد ۱۳۹۶

ارزیابی خطر گود

نکات بسیار مهم ارزیابی خطر گود در آزمون نظام مهندسی

ارزیابی خطر گود ارزیابی خطر گود به چه منظور انجام می شود؟ ارزيابی خطر گود به‌منظور واگذاری طرّاحی گودبرداری و تفويض مسئوليّت‌ها به مرجع ذی صلاح انجام می گردد.  توجه بسیار مهم:  برای ارزیابی خطر گودهای قائم لازم است هر سه شرطِ تعیین‌شده برای هر دسته در جدول زیر برقرار باشد. درصورتی‌كه هر سه شرط مذكور با هم برقرار نباشند، خطر گود با توجّه به شرطی تعیین می‌شود كه خطر بیشتری را تعیین می‌كند. نکات بسیار مهم در رابطه با ارزیابی گود: * اگر آب [...]

اردیبهشت ۱۳۹۶

گودبرداری چیست ؟

گودبرداری چیست ؟

گودبرداری چیست ؟  گودبرداری  چیست ؟ : به طور خلاصه می توان گودبرداری را به دو دسته تقسیم کرد : 1- دسته اول : مربوط به مناطق باز :  منظور از گودبرداری در مناطق باز ، پایین رفتن از سطح زمین است .2- دسته دوم : مربوط به مناطق مسکونی بوده و به طور خلاصه یعنی پایین رفتن از زیر تراز پی خانه های همجوار می باشد .   تعریف کامل گودبرداری :  اگر بخواهیم کمی تخصصی تر تعریف کنیم می توانیم بگوییم ، به هرگونه حفاری [...]

X