تگ کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت

آذر ۱۳۹۵

کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت

کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت

معرفی کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت : کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت ( کتابکتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت  تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران ) 1- در این ویرایش از کتاب سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی عمران نظارت بازنگری کلی انجام شده است.  2- پاسخ تمامی سوالات با اضافه کردن توضیحات و شکلهای مرتبط روانتر شده است. 3- خلاصه‌ نکات بسیار مهم از مباحث مقررات ملی که در بخش اول کتاب آورده شده بود [...]

X