[vc_column_text]

رشته عمران (اجرا)
قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرایی آن -ویرایش۱۳۹۰

مبحث دوم (نظامات اداری) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد ویرایش۱۳۹۲

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – ویرایش۱۳۹۲

مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – ویرایش۱۳۹۰

مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ویرایش۱۳۸۹

مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ویرایش۱۳۸۴

مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – ویرایش۱۳۹۲

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

گودبرداری و سازه‌های نگهبان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – ویرایش۱۳۹۰

روش‌ها و مسائل اجرایی

مسائل مكانیکی و برقی در ساختمان

قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آنها

قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری

قوانين صنعت بيمه و ماليات

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزی و كنترل پروژه

قانون كار

ماشين آلات ساختمانی

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

 

"منابع

[/vc_column_text]