نکات بسیار مهم ارزیابی خطر گود در آزمون نظام مهندسی

ارزیابی خطر گود

ارزیابی خطر گود به چه منظور انجام می شود؟

 ارزيابی خطر گود به‌منظور واگذاری طرّاحی گودبرداری و تفويض مسئوليّت‌ها به مرجع ذی صلاح انجام می گردد.

توجه بسیار مهم: 

برای ارزیابی خطر گودهای قائم لازم است هر سه شرطِ تعیین‌شده برای هر دسته در جدول زیر برقرار باشد. درصورتی‌كه هر سه شرط مذكور با هم برقرار نباشند، خطر گود با توجّه به شرطی تعیین می‌شود كه خطر بیشتری را تعیین می‌كند.

نکات بسیار مهم در رابطه با ارزیابی گود:

* اگر آب جاری باشد (تراوش) آنگاه همواره، خطر گود زیاد یا بسیار زیاد است. لذا در شرایطی که آب جاری در گود وجود داشته باشد، نمی‌توان خطر گود را معمولی درنظر گرفت.

* اگر خاكی كه در آن گودبرداری انجام می‌شود، دستی یا فاقد چسبندگی قابل‌اعتماد باشد، نمی‌توان خطر گود را معمولی درنظر گرفت.

* چنانچه ساختمان مجاور گود دارای یكی از مشخّصات دو بند زیر باشد، می‌باید ساختمان را به‌عنوان «بسیار حسّاس» ارزیابی كرد:

الف) ساختمان، بدون اسكلت و یا هرگونه ساختمانِ با نشانۀ آشكارِ علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری باشد.

ب) ساختمان‌هایی كه به‌دلیل ارزش فرهنگی، تاریخی و یا حسّاسیت كاركرد و یا علل دیگر، وقوع هرگونه نشست و تغییرشكل در آن‌ها با خسارات زیادی همراه است.

سایر ساختمان‌های مجاور گود را می‌باید به عنوان «ساختمان حسّاس» ارزیابی كرد.

* جدول ۱۰-۱ برای ساختمان‌های مجاور گود در شرایطی معتبر است كه آن ساختمان‌ها بسیار حسّاس نباشند. در صورتی كه در اطراف گود، سازه‌های بسیار حسّاسی وجود داشته باشند، خطر گود را همواره «بسیار زیاد» در نظر می‌گیریم.

نکته بسیار مهم:

درصورتی كه خطر گود بسيار زياد باشد و يا ساختمان مجاور گود به‌صورت بسيار حسّاس ارزيابی گردد، از نظر مسئوليّت، طرّاحی گودبرداری می بايد توسّط يك شركت مهندسی ژئوتكنيك ذی يصلاح، عمليّات پايدارسازی گود توسّط يك پيمانكار ذی صلاح، و نظارت بر اجرای کارهای پيمانكار توسّط يك ناظر ذی صلاح انجام گردد.

توجه: 

با توجّه به آزمون‌های گذشته، و نیز ساختار این فصل، احتمال طرح سؤال از مطالب این فصل در آزمون‌های نظام مهندسی، زیاد است.

منبع : کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

مولف : دکتر حمیدرضا اشرفی

ناشر : نظام مهندسی نوآور

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

[save_phone_manabe]

0 نظر در مورد «نکات بسیار مهم ارزیابی خطر گود در آزمون نظام مهندسی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *