نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تجهیزات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق

شرایط نگهداری از تجهیزات حفاظت در برابر حریق

اين مقاله حداقل الزاماتي را كه به منظور نگهداري و بهره‌برداري مناسب از تأسيسات و تجهيزات حفاظت مقابل حريق در ساختمان‌ها نصب يا پيش بيني شده است را تعيين مي‌كند. با رعایت درست شرایط نگهداری از تجهیزات حفاظت در برابر حریق سبب افزايش طول عمر آن‌ها شده و احتمال بروز خطا، خرابي يا عملكرد نامناسب را در مواقع اضطراري كاهش مي‌دهد، از اين رو با انجام تمهيدات لازم در زمان بهره برداري و بازرسي‌هاي دوره‌اي مي‌توان به اين اهداف دست يافت.

ضوابط و مقررات حفاظت در مقابل حريق بايد مطابق الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان به ويژه مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان و قوانين سازمان آتش نشاني براي كليه ساختمان‌هاي با كاربري‌هاي مندرج در قانون نظام مهندسي رعايت شود. به موارد زیر توجه کنید:

۱ – بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان

به منظور مشخص كردن وضعيت بخش‌ها و تجهيزات مرتبط با حفاظت ساختمان در مقابل حريق بايد بازديد‌هاي متناوب انجام شود. مسئول نگهداري ساختمان بايد حداقل هر سه ماه يك بار نسبت به كنترل و بازديد از ساختمان‌ها اقدام و نتايج حاصل از بازديد را ثبت و در پرونده نگهداري ساختمان بايگاني نمايد. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با اصول ايمني و الزامات مباحث مقررات ملّي ساختمان، مسئول نگهداري ساختمان بايد موارد را گزارش و نسبت به اصلاح از طريق افراد ذيصلاح اقدام نمايد. بازديد قسمت‌هاي مختلف توسط مسئول نگهداري ساختمان شامل موارد زير است ولي محدود به آنها نمي‌شود.

تبصره : علاوه بر بازديد هايي كه مسئول نگهداري ساختمان به صورت ادواري انجام مي‌دهد بايد پس از بروز آتش سوزي و هرگونه تعمير، تغيير يا اشكال پيش آمده، سيستم به طور كامل مورد بازديد واقع شده و از صحت عملكرد كليه بخش‌هاي آن اطمينان حاصل شود.

۲ – قابليت دسترسي

هر ساختمان بايد قابل دسترسي براي مأموران آتش نشاني و وسائل مورد نياز آن‌ها باشد. فضاي اطراف ساختمان و مسيرهاي دسترسي همواره بايد باز باشد و مسئول نگهداري ساختمان بايد از باز بودن آنها اطمينان حاصل نمايد. بايد در اين ارتباط كنترل و در صورت عدم وجود شرايط كافي، مسئول نگهداري ساختمان بايد هشدارهاي لازم را با نصب تابلويي كه در معرض ديد كليه ساكنين باشد، بدهد.

۳ – تحمل بار محل تردد اتومبيل

در ساختمان‌هائي كه داراي محوطه باز بوده و امكان ورود ماشين آتش نشاني در محوطه آن‌ها وجود دارد، بايد كف محوطه و راه‌هاي دسترسي براي اطمينان از تردد ايمن ماشين‌هاي سنگين از نظر تحمل بار بررسي و كنترل شود.

۴ – محوطه پلكان، و راه هاي ارتباطي

محوطه پلكان و راه هاي ارتباطي بايد مطابق موارد ذيل كنترل شود:

الف) معابر دسترسي به دهليز پلكان و راه هاي خروجي آن بايد كاملاً باز و قابل دسترسي باشد.

ب) در مواردي كه پلكان فرار در داخل ساختمان واقع است، بايد درب‌هاي ورود در هر طبقه به آساني بازشده و خود به خود بسته شوند (آسان بازشو و خود بست).

پ) بايد ايمني مكاني كه راه‌هاي پلكان فرار به آن مي‌رسد كنترل شود.

ت) عملكرد تهويه مكانيكي و فشار مثبت هوا در دهليز پلكاني كه به هواي باز ارتباط ندارند، كنترل شود.

۵ – سيستمهاي اعلام حريق

سيستم‌هاي اعلام حريق و متعلقات آن‌ها بايد براي موارد زير بازرسي و كنترل شوند و اطمينان حاصل شود كه عملكرد لازم و كافي را در موارد ضروري دارا باشند:

الف) كليه دتكتورها.

ب) كليه شستي ها.

پ) كليه آژيرها.

ت) چراغ هاي كنترل شونده از راه دور.

ث) باطري هاي سيستم اضطراري.

ج ) بخش‌هاي مختلف مدارهاي ارتباطي اعم از كابلها و سيمها و ساير اجزا و متعلقات سيستم.

۶ – شبكه آب آتش نشاني ساختمان

موارد زير بايد در مورد شبكه آب آتش نشاني ساختمان بازرسي و نسبت به صحت عملكرد آن ها اطمينان حاصل شود.

الف ) عملكرد پمپ و متعلقات برقي و مكانيكي افزايش فشار.

ب ) شبكه لوله‌هاي آب رساني، خشك و تر.

پ ) مخزن ذخيره آب از نظر حجم آب موجود، پوسيدگي، نشتي و حفاظت در برابر يخ زدگي و كنترل لوله‌ها، شيرها و اتصالات مربوط به آن.

ت) كنترل جعبه‌هاي آتش نشاني از نظر ظاهري، باز و بسته شدن درب و وجود كليد در محل مخصوص، كنترل قرقره‌هاي شيلنگ توزيع آب و اتصالات مربوطه.

ث ) كنترل سيستم برق اضطراري و صحت عملكرد آن.

ج ) كنترل شبكه بارنده، افشانه‌ها و متناسب بودن نوع آنها با محل نصب.

چ ) كنترل وجود برچسب مخصوص راهنمايي محل اتصال شبكه آب شهري و سيستم آتش نشاني.

۷ – خاموش كننده هاي دستي

انواع اين وسائل بايد از نظر تناسب با نوع حريق، تعداد، سالم بودن و عملكرد مناسب، وضعيت نصب و دسترسي و تاريخ شارژ بازرسي و كنترل شوند.

۸ موتورخانه

با توجه به اين كه موتور‌خانه در ساختمان از جمله محل‌هایي است كه در آن پتانسيل ايجاد حريق زياد است، از اين رو بايد نسبت به نگهداري و برقراري شرايط ايمني آن در مقابل حريق توجه ويژه‌اي شود. در موتورخانه‌ها بايد موارد ذيل كنترل و بازرسي شود:

الف ) نوع، تعداد و محل نصب خاموش كننده‌ها و تناسب آن‌ها با وسعت و تجهيزات موتورخانه.

ب ) تهويه و تأمين هواي لازم براي احتراق و تجهيزات تخليه دود.

پ ) راه‌هاي دسترسي و باز بودن مسير تردد.

۹ پاركينگ

موارد زير بايد در پاركينگ‌ها كنترل شده و صحت عملكرد آن‌ها مشخص شود:

الف ) شبكه بارنده و شبكه آب آتش نشاني و جعبه ها و متعلقات نصب شده.

ب ) سيستم هاي تهويه و تخليه هوا.

پ ) سيستم كشف و اعلام حريق و محل و وضعيت نصب آن ها.

ت ) راه هاي خروجي و نشانگرهاي خروجي.

ث) چراغ هاي اضطراري و تابلوهاي هشدار دهنده.

دوره تناوب بازرسي

بازرسي توسط بازرس بايد سالانه يك بار انجام شده و علاوه بر بازرسي موارد فوق بازرس بايد سوابق ثبت شده در پرونده نگهداري ساختمان را بررسي و چنانچه اشكالي مشاهده شود راه كارهاي لازم در ارتباط با اشكالات را ارائه نمايد.

تهیه کننده مقاله شرایط نگهداری از تجهیزات حفاظت در برابر حریق: مهندس دنیا خضرائی

کارشناسی ارشد عمران سازه

منابع مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان / شرایط نگهداری از تجهیزات حفاظت در برابر حریق

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی و عمران

شرایط نگهداری از تجهیزات حفاظت در برابر حریق

0 نظر در مورد «نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تجهیزات حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *