آموزش نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز

نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز : بر اساس مبحث سوم مقررات ملی حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان متاثر از نوع تصرف و نوع ساختار آن می باشد. جدول صفحه ۴۲ این مبحث حداکثر ارتفاع، سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس نوع تصرف و نوع ساختار تعیین کرده است. لازم به ذکر است که این مقادیر تحت شرایط خاص قابل تغییر می باشد. در خصوص حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان در صورتی که ساختمان دارای شبکه بارنده باشد مقادیر ذکر شده در جدول قابل افزایش می باشد. در این فیلم نحوه استخراج ارقام از داخل جدول و همچنین افزایش آن تحت شرایط ذکر شده، شرح داده خواهد شد.

بند های مربوطه در مقررات ملی:

۳-۴-۳-۲ افزایش ارتفاع و تعداد طبقات در صورت نصب شبکه بارنده خودکار

در صورتی که ساختمان به طور کامل به شبکه بارنده خودکار تأیید شده مجهز باشد، می توان حداکثر ارتفاع تعیین شده در جدول ۳-۴-۲ را به اندازه ۶ متر و حداکثر تعداد مجاز طبقات را نیز به اندازه یک طبقه افزایش داد. برای ساختمانهای گروه (م) که کاملا به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشند، افزایش مذکور در فوق به شرطی مجاز است که ارتفاع و تعداد طبقات پس از اعمال افزایش به ترتیب از ۱۸ متر و چهار طبقه بیشتر نشود.

تبصره ها در نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز :

الف) در مورد گروه (د-۲) با ساختارهای نوع (۲- ب)، (۳)، (۴) یا (۵)، از این نوع افزایش ارتفاع نمی توان استفاده کرد.

ب) در صورت جایگزینی درجه مقاومت در برابر آتش با شبکه بارنده خودکار، با توجه به نکته (پ)

در زیرنویسی جدول ۳-۳-۲-الف، این نوع افزایش مجاز نیست.

در انتها، مشاهده کتاب های ذیل خالی از لطف نیست:

انتشارات نوآور

2 نظر در مورد «آموزش نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات مجاز»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *