کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری

 

کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری

 

در این مقاله سعی شده است تا تعاریف کارآفرینی، کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری، فرآیند آن و …‌ بیان شود. با ما همراه باشید…  

مقدمه:

کارآفرین به شخصی حقیقی یا حقوقی‌ گفته می‌شود که توانایی تحمل انجام ریسک (اغلب مالی) را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. در مقطع کاردانی رشته مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه آزاد اسلامی نیز چند سالی است که درسی به نام کارآفرینی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس میخواهیم در این مقاله به بررسی مفهوم و روش کارآفرینی در مهندسی نقشه برداری بپردازیم.

تعاریف کارآفرینی:

 • بطور کلی کارآفرینی فرآیند خلق  هر چیز ارزشمند و جدید است. حال در مهندسی نقشه برداری با پژوهش‌های مختلفی که صورت می‌‌گیرد، فرد به خلق محصولی ارزشمندتر با اطلاعات مکانی موجود مبادرت می‌نماید.
 • کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی می باشد.
 • کارآفرینی دارای خطرها و ریسک‌های اجتناب‎‌ناپذیر است.

ویژگی کارآفرینان:

بیشتر صفات زیر، در اغلب نقشه‌برداران یافت می‌شود. و این نکته کاملا مثبتی است که کارآفرینی در نقشه‌برداری را توسعه می‌دهد:

 • خوداتکایی
 • نیاز به انجام دادن و بدست آوردن
 • استفاده از نهایت بهره‌وری
 • تحمل ریسک

انواع کارآفرینی:

 • کارآفرینی مستقل
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی شرکتی
 • کارآفرینی اجتماعی

فرآیند کارآفرینی:

 1. خود ارزیابی و کسب آمادگی: توانایی مقابله با مشکلات، محدودیت‌ها و شکست‌ها، ویژگی است که کارآفرینان آن را دارا می‌باشد.
 2. شناسایی و ارزیابی فرصت: فرصت های زیادی در جامعه برای کسب و کار وجود دارد. ولی کارآفرین با تجزیه و تحلیل و شناسایی موقعیت های بازار، فرصت‌هایی را که از ظرفیت بالایی برخوردارند برای شروع کسب و کار خود برمی‌گزیند.
 3. نوآوری و ایده یابی: در حقیقت نوآوری زمانی صورت میگیرد که ایده تبدیل به یک محصول یا خدمت شود. و در نهایت برای کسب درامد، سود بیشتر به همراه داشته باشد.
 4. تدوین کسب و کار
 5. تامین منابع مورد نیاز
 6. تاسیس و راه‌اندازی کسب و کار
 7. اداره کسب و کار و تثبیت آن

انواع روش های کسب و کار:

کارآفرینان از سه طریق می توانند کسب و کار  کار آفرینانه خود را شروع کنند:

 1. روش خرید و فروش
 2. پذیرش نمایندگی (نمایندگی ایران)
 3. شروع کسب و کار ازصفر

انواع شرکت‌ها:

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
 • شرکت سهامی:

  شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنان است و شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.

نوع اول : شرکت های که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، این گونه شرکت ها را سهامی عام می گویند.

نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط مؤسسان تامین شده است. این گونه شرکت ها را سهامی خاص می نامند.

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور کسب و کار تشکیل شده و هر یک از شرکاء ، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تشکیل شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت مختلط غیر سهامی:

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک، با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته یا باید بگذارد.

شرکت مختلط سهامی:

شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یا یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی اند که سرمایه آنان به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن نیز کسی است که سرمایه او بصورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شرکت نسبی:

شرکتی است که برای امور تجارتی تحت عنوان مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته می شود. در اسم شرکت نسبی باید عبارت شرکت نسبی یا حداقل یک نفر از شرکاء قید شود.

و در صورت داشتن شریک یا شرکایی عبارتی از قبیل و شرکاء و یا برادران ضروری است.

شرکت های تعاونی تولید و مصرف :

شرکت تعاونی تولید، شرکتی است که بین عده ای از صاحبان حرف تشکیل می‌شود. و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. و حداقل دو ثلث اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنان موضوع عملیات شرکت است.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی، اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
و همچنین تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنان تشکیل می شود.

اخذ مجوزهای تاسیس راه اندازی و بهره برداری:

منظور از جواز یا پروانه کسب و کار هر نوع مجوز فعالیت است که باید از اتحادیه های امور صنفی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وزارتخانه و یا سایر مراجع ذیصلاح دریافت شود. به خاطر داشته باشید در صورتی که هر نوع کسب و کاری را بدون پروانه کسب یا  اخذ مجوز، تاسیس کنید، خلاف قانون عمل کرده و طبق قانون از فعالیت شما جلوگیری به عمل می آید.

مجوزهای قانونی زیر متناسب با نوع فعالیت اقتصادی توسط فرد متقاضی یا کارآفرین و به تشخیص سازمان های مربوطه باید کسب شوند:

مجوزهای صنعتی شامل: جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

این مجوزها در حیطه واحدهای تولیدی خدماتی و یا صنعتی صادر می شود. شما قبل از شروع فعالیت خود و پس از انجام مطالعات بررسی‌ها و تکمیل پرسشنامه این مجوزها را دریافت کرده و با رعایت ضوابط و مقررات اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین‌آلات می‌‌نمایید.

مجوز وزارت بهداشت
مجوز سازمان کار و امور اجتماعی

 هنگام را‌ه ‌اندازی کسب و کارتان ابتدا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های موردنظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایید.

پروانه کسب

پروانه کسب اجازه‌ای است که طبق مقررات به منظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخصی و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.

برای اخذ این پروانه می‌توانید به دفاتر انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه کنید.

 

مجوز آب و برق؛
 مجوز سازمان‌های حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی و کشاورزی؛
مجوز امور اراضی میراث فرهنگی خاک شناسی و راه و ترابری؛
مجوز ساختمان و ساخت و ساز و پایان کار و تایید نقشه‌های ساختمانی؛
مجوز پروانه بهره‌برداری از معادن؛
انواع مجوزهای ثبت شامل:

ثبت کسب و کار (تجارتخانه، بنگاه یا شرکت) در دفاتر بازرگانی (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و سازمان‌های ثبت اسناد کشور)

ثبت شرکت و علائم تجاری و حق اختراع

ثبت و پلمپ دفاتر تجاری

 

مجوز برای کارت تجاری:

قرارداد در قانون کار در جمهوری اسلامی ایران

حقوق مالکیت معنوی چیست؟ ( coppy right)

حقوق مالکیت معنوی یا فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی داد و ستد بوده ولی موضوع آنها شی معین مادی نیست.

این حقوق فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر معتبر شناخته و مقرر می دارد. و افراد جامعه را مکلف به رعایت آن می‌نماید.

حق ثبت اختراع یا پتنت (petnet) چیست؟

حق انحصاری استفاده از یک اختراع است که دولتی به مخترع در مقابل افشای اختراع برای مدت معین اعطا می‌نماید.

علا مت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانه شاخصی است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی می‌باشد.

چگونه میتوان یک نام تجاری مناسب انتخاب کرد؟

 • نام تجاری باید فاقد هرگونه معنای نامناسب باشد.
 • نام تجاری باید چیزی درباره فواید و ویژگی‌های کالا برساند.
 • نام تجاری باید موجب تمایز شود و شاخص و برجسته باشد.
 • ترجمه نام تجاری به زبان‌های بیگانه باید آسان باشد.

همانگونه که در بالا عنوان شد مقوله “کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری” به صورت دو واحد درسی در مقطع کاردانی رشته نقشه برداری در دانشگاه می‌باشد. که متاسفانه هم اکنون برخی از افراد ناآشنا با این رشته به تدریس آن می‌پردازند. و باعث می‌شوند که دانشجویان با مثال های عملی این رشته در کلاس آشنا نشوند و بازخوردهای مناسبی را از کلاس نداشته باشند.

در همین زمینه و برای آشنایی بیشتر با انواع زندگی شغلی، تعاریف و مفاهیم کارآفرینی، فرآیندهای آن ،ویژگی‌های کارآفرینان، تعریف خلاقیت و نوآوری، تشریح ایده و فرصت، تکنیک‌های افزایش خلاقیت، منابع نوآوری در کارآفرینی و همچنین آشنایی با نمونه های کاربری از کارآفرینان توصیه می شود حتما کتاب ” کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری” انتشارات نوآور را مطالعه نمایید.

موفق باشید.
فاطمه صالحی

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

0 نظر در مورد «کارآفرینی در مهندسی نقشه‌برداری»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *