‎-%۵

کتاب رفع ابهامات و شرح روان آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

نویسنده/ مترجم محمدحسین علیزاده
ناشر نوآور
تعداد صفحات 184
سال چاپ 1395
نوبت چاپ دوم
شابک 9786001682377
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف 9500

ارایه نکات کلیدی و کاربردی
شرح کامل مطالب آیین نامه با بیانی ساده و روان
طرح سوالاتی تالیفی در آخر هر فصل به منظور جمع بندی
مثال های تالیفی حل شده در متن کتاب به منظور فهم بهتر

   

نمایش جزئیات بیشتر کتاب نمایش کتاب های مشابه

در انبار موجود نمی باشد

آیا سوالی دارید که جوابش اینجا نیست؟
می‌توانید سوال خود را در ساعات اداری در قسمت گفتگوی آنلاین بپرسید و یا با شماره تلفن‌های ۲-۶۶۴۸۴۱۹۰(۰۲۱) تماس حاصل نمایید.

با دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی، از جدیدترین اخبار کتاب‌ها و تخفیف‌ها آگاه باشید
   

توضیحات

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ :

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ :

مقدمه

تعاریف مهم و کاربردی آئین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله‌
تعاریفی که در آئین‌نامه طراحی زلزله ویرایش سوم (ویرایش قبلی) آمده.
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل اول آئین‌نامه‌

كلیات :

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۱-۱ هدف‌
۱-۲ زلزله‌های مبنای طراحی‌
۱-۳ محدوده کاربرد آئین‌نامه ۲۸۰۰‌
ساختمان‌های آجری مسلح و بلوک سیمانی مسلح‌
درز انقطاع‌
۱-۴ و ۱-۵ نکات و ملاحظات معماری و سازه‌ای
۱-۶ گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت‌
۱-۷ انواع نامنظمی ساختمان‌ها‌
الف) نامنظمی در پلان
ب) نامنظمی در ارتفاع
۱-۸ سیستم سازه‌ای ساختمان‌ها‌
سؤالات فصل اول‌
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل دوم آئین‌نامه

حرکت زمین‌ :

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۱-۱ تعریف
۲-۲ نسبت شتاب مبنای طرح (A)‌
۲-۳ ضریب بازتاب ساختمان (B‌
۲-۴ طبقه‌بندی نوع زمین‌
۲-۵ حرکت زمین در زلزله طرح‌
الف) طیف طرح استاندارد‌
ب) طیف طرح ویژه ساختگاه‌
ج) تاریخچه زمانی شتاب، شتاب نگاشت‌
سؤالات فصل دوم‌
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل سوم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی :

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۳-۱ ملاحظات کلی در ارتباط با محاسبه سازه ساختمان‌ها در برابر زلزله‌
۳-۲ روشهای تحلیل سازه‌
روش‌های تحلیل خطی‌
روش‌های تحلیل غیر خطی‌
۳-۳ روش تحلیل استاتیکی معادل‌
نیروی برشی پایه ( )‌
ضریب نامعینی سازه
تراز پایه‌
زمان تناوب اصلی نوسان ، T‌
ضریب اهمیت ساختمان‌
ضریب رفتار ساختمان‌
یادداشتهای مربوط به جدول بالا
ترکیب سیستم‌ها در پلان‌
ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع‌
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان‌
محاسبه ساختمان در برابر واژگونی‌
نیروی قائم ناشی از زلزله‌
ضریب اضافه مقاومت oΩ ‌

اثرات اندرکنش خاک سازه‌
الف) روش تحلیل استاتیکی معادل‌
ب) روش تحلیل دینامیکی طیفی‌
مقادیر نیروی برشی پایه مودی‌
۳-۴ روش‌های تحلیل دینامیکی خطی‌
روش تحلیل طیفی‌
روش تحلیل تاریخچه زمانی‌
۳-۵ تغییر مکان جانبی طبقات‌
۳-۶ اثر P – ∆‌
۳-۷ مشخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده‌
۳-۸ دیافراگم‌ها و جمع کننده‌ها‌
۳-۹ افزایش بار جانبی در اعضای خاص‌
۳-۱۰ طراحی اجزای سازه‌ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند:
۳-۱۱ کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری‌
۳-۱۲ ترکیب نیروی زلزله با سایر بارها
۳-۱۳ روش ساده شده تحلیل و طراحی‌
نیروی برش پایه در روش ساده شده تحلیل و طراحی‌
توزیع نیروهای جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان در روش ساد شده تحلیل وطراحی‌
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان در روش ساده شدة تحلیل و طراحی‌
نیروی جانبی زلزله وارد بر اجزای ساختمان و قطعات الحاقی‌
سؤالات فصل سوم
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل چهارم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای اعضای غیر سازه‌ای‌ :

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۴-۱ کلیات
محدوده کاربرد فصل چهارم
ضریب اهمیت جز
۴-۲ نیروی زلزله
روش تحلیل استاتیکی معادل‌
روش تحلیل طیفی‌
مؤلفه قائم نیروی زلزله‌
۴-۳ تغییر مکان نسبی حاصل از زلزله
۴-۴ مهار اجزای غیر سازه‌ای
۴-۵ ضوابط خاص اجزای معماری
دیوارهای خارجی و دیوارهای داخلی – تیغه‌ها‌
سقف‌های کاذب‌
دیوارهای شیشه‌ای نما‌
استثناها:
۴-۶ ضوابط خاص اجزای مکانیکی و برقی
سؤالات فصل چهارم‌
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل پنجم آیین‌نامه

ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی : 

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۵-۱ کلیات
۵-۲ ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیر ساختمانی مشابه ساختمان ها
زمان تناوب اصلی سازه
وزن مؤثر لرزه‌ای
پارامترهای نیروی جانبی
نیروی جانبی در سازه‌های صلب
تغییر مکان‌های جانبی در سازه‌های غیر ساختمانی مشابه ساختمان‌ها
اثر ∆P- در سازه‌های غیر ساختمانی مشابه ساختمان‌ها
نیروی جانبی در موارد خاص
۵-۳ ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان و متکی بر زمین
۵-۴ ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیر ساختمانی غیر مشابه ساختمان‌ها و متکی بر سازه‌های دیگر
سؤالات فصل پنجم‌
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل ششم آیین‌نامه

الزامات ژئوتکنیکی : 

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۱-۶ شناسائی نوع زمین
۶-۲ ناپایداری زمین ناشی از زلزله
روانگرایی
ارزیابی استعداد روانگرایی
گسترش جانبی
روش کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی
تمهیدات سازه‌ای
تمهیدات ژئوتکنیکی
تغییر محل ساختگاه
زمین لغزش
ارزیابی پایداری شیب‌ها به منظور بررسی استعداد زمین لغزش
فرونشست
شناسائی حفرات زیر سطحی
گسلش
۶-۳ بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی
۶-۴ دیوار نگهبان خاک
سؤالات فصل ششم‌
نکات و توضیحات مهم مربوط به فصل هفتم آیین‌نامه

ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلافدار : 

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۷-۱ تعریف‌
۷-۲ هندسه ساختمان‌
۱- ارتفاع و تعداد طبقات مجاز
۲- پلان ساختمان
۳- مقطع قائم ساختمان
۴- اختلاف تراز
۵- شالوده ها
۷-۳ بازشو (در – پنجره – گنجه)ح‌
۷- ۵ انواع دیوار مصالح بنایی‌
۱- دیوارهای سازه‌ای و اجرای آن
۲- دیوار غیر سازه‌ای
جان پناه، بادگیر و دودکش‌
۷-۶ کلاف بندی‌
۱- کلاف بندی افقی
الف) تراز روی شالوده یا شالوده‌
ب) تراز روی دیوار در هر طبقه‌
۲- کلاف بندی قائم‌
۳- کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل‌
۷-۷- سقف
۱- سقف طاق ضربی‌
۲- سقف تیرچه بلوک‌
۳- خرپاها‌
سقف کاذب‌
سقف‌های قوسی‌
۷-۸ نماسازی‌
۷-۹ خرپشته‌
سؤالات فصل هفتم‌
پیوست یک
درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرهای و نقاط مهم ایران

نکات و توضیحات مهم مربوط به پیوست‌های دو ، سه و چهار آئین‌نامه ۲۸۰۰ : 

کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۱- راهنمای انجام تحلیل‌های غیر خطی‌
توزیع‌های بار جانبی‌
منحنی ظرفیت‌
زمان تناوب اصلی مؤثر ساختمان
ضریب اضافه مقاومت‌
تغییر مکان هدف‌
اثر پیچش‌
معیارهای پذیرش‌
ب) تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی‌
ترکیب اثر زلزله با بارهای ثقلی‌
پارامترهای بازتاب سازه‌
مقاومت اعضاء‌
تغییر شکل اعضاء‌
تغییر مکان جانبی نسبی طبقات‌
۲- اثر P – ∆‌
محاسبه نغییر مکان نسبی و نیروی برشی معادل طبقه
۳- دیافراگم‌ها‌
انواع دیافراگم از نظر جنس و سیستم ساختمانی
‌انواع دیافراگم‌ها از نظر صلبیت و انعطاف‌پذیری‌
تغییر شکل دیافراگم‌ها‌
نکاتی درباره تحلیل دیافراگم ها:
نکاتی درباره طراحی دیافراگم‌ها‌
سوالات آزمونهای نظام مهندسی
عمران و معماری در ادوار گذشته به صورت تشریحی از آیین‌نامه ۲۸۰۰
نمایه

منابع و مآخذ کتاب رفع ابهامات و شرح روان آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

توضیحات تکمیلی

وزن 280 g

1 دیدگاه برای کتاب رفع ابهامات و شرح روان آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

 1. نمره 1 از 5

  n_sarfi

  ضمن عرض سلام و خست نباشی خدمت عزیزان در انتشارات نشر نوآور
  در ابتدا از زحمتکشان بابت طراحی سایت خوب کامل تشکر را دارم.

  اما در خصوص کتاب فوق متاسفانه باید عرض کنم که این کتاب نه تنها رفع ابهام نمیکند ، که باعث ابهام میشود
  متاسفانه نویسنده محترم فقط کتاب اصلی آئین نامه را کپی کرده، و با جابه جایی مطالب کتاب اصلی مثلا کتاب جدیدی ویرایش نموده

  باید عرض کنم خدمت دوستانی که تصمیم به خرید کتاب را دارند، در آئین نامه اصلی مطالب به تفکیک آمده و بعد از آن تصاویر مربوطه ، اما در کتاب فوق(ابهامات ) تمامی توضیحات عینا (بدون مطلب اضافی) از کتاب اصلی نوشته شده ، و سپس تصاویر پشت سر هم آمده

  یعنی مطالب در ای خود نیامده و نیازمند صرف وقت بیشتری برای یافتن مطالب می باشد.
  یه نکته دیگه که اشکال داره شماره جداول چون تغیر داده شده ، و به شدت اشتباه تایپی وجود دارد و شما در برخی نقاط حتی جدولی که آدرس داده شده وجود ندارد.

  متاسفانه با عرض پوزش از مسئولین سایت ، به همکاران خودم و اهل علم اصلا این کتاب را توصیه نمیکنم.
  ۰
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید