آزمون نظام مهندسی ترافیک

 • منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان(مندرج در همين وب‌سايت)

 • مبحث اول (تعاريف) – (۱۳۹۲ )
 • مبحث دوم (نظامات اداري) – (۱۳۸۴ )
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
 • * طراحي راههاي شهري
 • * مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك
 • * مشخصات فني و اجرائي معابر
 • * مهندسي ترافيك و ترابري
 • * ايمني معابر
 • * حمل و نقل همگانی
X