‎-%۵

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی (مهندس فرشادفر)

مشخصات کتاب‌الکترونیکی:

نویسنده/ مترجم مهندس محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات 464
نوع کتاب الکترونیکی (آنلاین و غیرقابل دانلود)

توجه: جهت مطالعه‌ی این کتاب الکترونیکی، حتما باید از نرم‌افزار ویندوز یا اپلیکیشن اندروید انتشارات نوآور استفاده نمایید. چنانچه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی ندارید، هیچ راه دیگری برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توانید قبل از خرید محصول، نرم‌افزار نوآور آنلاین را از لینک زیر نصب کرده و از اجرای بدون مشکل آن اطمینان حاصل کنید:
NPub.ir/v

دقت کنید که مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی صرفا به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و قابلیت دانلود یا پرینت فایل کتاب وجود ندارد.

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

اطلاعات مربوط به این محصول 10 ساعت قبل بروزرسانی شده است

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۷:۳۰
پنج شنبه:۱۰ الی ۱۴

در حال حاضر قابل فروش نیست

4 در انبار

توضیحات

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی

(مهندس فرشادفر)

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی (مهندس فرشادفر):

پیشگفتار:

مهندسـین مشاور، مجموعهاي از کارشناسـان و متخصصـین باتجربـه بـوده کـه در شـکل گیـري و انجـام مطالعات طرحهاي عمرانی تحت نام یک شرکت مشاورهاي دور هم گرد آمده و به عنوان یکـی از ارکان سه گانه، کارفرما، پیمانکار، مشاور در به ثمر رسیدن طرح‌ها نقشی مهم و اساسی ایفـاء می‌نمایند.

نحوه بکارگیری کارشناسان مهندس مشاور و استفاده از خدمات آنان بـا حفـظ کلیـۀ شرایط و مقررات جاری مرتبط با طرحهای عمرانی از جمله اهدافی است که در ایـن مجموعـه بدنبال دستیابی به آن بوده‌ایم. سعی شده است کلیۀ فراینـدها، موضـوعات، و آخـرین ضـوابط ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح جمعآوری ، شرح و به زبانی ساده و قابل فهم، بسط و تشـریح و ارائه گردند. عمدتاً موضوعاتی انتخاب شده‌اند که همۀ رشته‌ها از قبیل ساختمان، مهنـدس آب، راه و باند و…. را پوشش دهد، بدلیل ارتباط شغلی اینجانب عمده مثال‌ها از بخش ساختمان تهیه و ارائه شده است.

امید است مجموعۀ حاضر بستری را فراهم نماید، تا دوسـتان و متخصصـین فن و همۀ کسانی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارنـد، در انجـام فرآینـد انتخـاب مشـاور بیش از پیش کارها را تسهیل‌تر یافته و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات لازم الاجـرا از خطاهـای احتمالی جلوگیري بعمل آورند.

در بخش دوم اين مجموعه سعي شده است كلية بخشنامه‌های مرتبط با خـدمات مهندسـين مشاور با آخرين اصلاحات جمع‌آوری و ارائه گردد تا دسترسی سـريع و سـهل بـرای همگـان میسرشود.

فهرست مطالب کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی (مهندس فرشادفر):

پيشگفتار

فصل اول: تعاريف و كليات

تقسيم‌بندی خدمات مشاور

۱- خدمات مشاوره‌ای

۲-خدمات مطالعات مقدماتی سرمايه‌گذاری

۳- خدمات طراحی و نظارت بر اجرای كارها

۴-خدمات ويژه

۵- خدمات مديريت پروژه

فازبندی (مراحل) مطالعات در خدمات مهندسين مشاور

مرحله شناخت (شناسايی ، فاز صفر) (مطالعات شناسايی طرح)

فاز اول (مرحله يك)

(مطالعات مقدماتی طرح)

فاز دوم (مرحله دوم)

(خدمات مربوط به تهيه نقشه‌‌ها و اسناد و مشخصات اجرايی طرح)

فاز سوم (مرحله سوم)

(خدمات مربوط به نظارت بر اجرای طرح)

فاز چهارم (مرحله چهارم)

(خدمات مربوط به دوره بهره‌برداری و نگهداری)

گروه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره‌ای تشخيص صلاحيت شده كل كشور

تخصص‌‌های زير گروه خدمات مشاوره‌ای تشخيص صلاحيت شده كل كشور

شرح خدمات گروه‌‌هاي تخصصی مهندسين مشاور براساس تخصص‌‌های تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

۱- شهرسازی و معماری

۱-۱ شهرسازی

۱-۲) ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی  و درمانی

۱-۳) ساختمانهای مسكونی ، تجاری، اداری ، صنعتی و نظامی

۱-۴) معماری داخلی

۱-۵) ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سكونتگاههای غيررسمی

۱-۶) طراحی شهری

۱-۷) مقاوم‌سازی

۲- راه و ترابری

۲-۱) راهسازی

۲-۲) راه‌آهن

۲-۳) فرودگاهها

۲-۴) بندرسازی و سازه‌‌های دريايی

۲-۵) ترافيك و حمل و نقل

۲-۶) مقاوم‌سازی

۳- مهندسی آب

۳-۱) سدسازی

۳-۲) شبكه‌‌های آبياری و زهكشی

۳-۳) تأسيسات آب و فاضلاب

۳-۴) حفاظت و مهندسی رودخانه

۳-۵) مقاوم‌سازی

۴- كشاورزی

۴-۱) كشاورزی ، منابع طبيعی و دامپروری

۴-۲) شيلات و آبزيان

۴-۳) فضاي سبز

۴-۴) گلخانه و مجتمع‌‌های گلخانه‌ای

۵) انرژی

۵-۱) توليد، توزيع و انتقال نيرو

۵-۲) ديسپاچينگ و مخابرات نيرو

۵-۳) انرژی هسته‌ای

۵-۴) انرژی تجديدپذير

۵-۵) بهينه‌سازی انرژی

۵-۶) مقاوم‌سازی

۶) پست و مخابرات

۶-۱) تجهيزات پستی مكانيزه، شبكه‌‌های جامع پستی

۶-۲) مطالعات طرحهای جامع مخابراتی

۶-۳) سوئيچينگ مخابراتی (تلفن، تلكس، ديتا، موبايل)

۶-۴) انتقال (مايكروويو، ماهواره، فيبر نوری ، كابل و ديتا)

۶-۵) مقاوم‌سازی

۷) نفت و گاز

۷-۱) اكتشاف و استخراج نفت و گاز

۷-۲) واحدهای پالايشگاه نفت و گاز و صنايع پتروشيمی

۷-۳) خطوط انتقال نفت و گاز

۷-۴) تأسيسات بالادستی و روزمينی

۷-۵) شبكه توزيع و ايستگاههای كاهش فشار گاز

۷-۶) مقاوم‌سازی

۸) صنعت

۸-۱) صنايع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ريخته‌گری) و ماشين‌سازی

۸-۲) صنايع سلولزی، شيميائی ، تبديلی و تكميلی كشاورزی ، نساجی  و پليمری

۸-۳) صنايع كانيهای غيرفلزی

۸-۴) صنايع برق و الكترونيك

۸-۵) صنايع حمل و نقل (خودرو)

۸-۶) مقاوم‌سازی

۹) معدن

۹-۱) پی‌جويی و اكتشاف معادن

۹-۲) آماده‌سازی و بهره‌برداری معادن

۹-۳) كانه‌آرايی و فرآوری مواد

۱۰) آمار

۱۰-۱) اقتصادی ، اجتماعی خانوار

۱۰-۲) صنعت، معدن و زيربنايی

۱۰-۳) كشاورزی

۱۰-۴) خدمات

۱۱) ميراث فرهنگی

۱۱-۱) پژوهشهای فرهنگی

۱۱-۲) مرمت و احيا

۱۱-۳) معرفی

۱۱-۴) مقاوم‌سازی

۱۲) خدمات مديريت

۱۲-۱) مديريت عمومی

۱۲-۲) مديريت مالی

۱۲-۳) مديريت بازاريابی

۱۲-۴) مديريت منابع انسانی

۱۲-۵) مديريت توليد

۱۳) خدمات برنامه‌ريزی و اقتصاد

۱۳-۱) خدمات اقتصاد

۱۳-۲) خدمات برنامه‌ريزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۴) تخصص های مشترك

۱۴-۱) سازه

۱۴-۲) تأسيسات برق و مكانيك

۱۴-۳) ژئوتكنيك

۱۴-۴) ژئوفيزيك

۱۴-۵) محيط زيست

۱۴-۶) الف) نقشه‌برداری زمينی ، فتوگرامتری و هيدروگرافی

۱۴-۶) ب) سيستم‌‌‌های اطلاعات جغرافيايی

۱۴-۷) مطالعات جغرافيايی و برنامه‌ريزی فضايی

۱۴-۸) كنترل و تطابق كار انجام شده

۱۴-۹) خدمات كامپيوتری

۱۴-۱۰) ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل

۱۴-۱۱) زمين‌شناسی

۱۴-۱۲) هواشناسی

رتبه‌بندی تخصص‌های خدمات مشاوره‌ای تشخيص صلاحيت شده كل كشور براساس ميزان حق‌الزحمه

مبلغ حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب

۱-طبقه‌بندی پروژه‌‌های رشته ساختمان

۲-طبقه‌بندی پروژه‌‌های رسته‌‌های غير‌ساختمانی (گروه‌‌های سيويل)

۳-طبقه‌بندی معاملات دولتی براساس نصاب معاملات

روش‌های انجام مناقصه در معاملات دولتی

الف) در معاملات كوچك

ب) در معاملات متوسط

ج) در معاملات بزرگ به يكي از روشهای زير عمل مي‌شود

فصل دوم: روش‌ها و ضوابط انتخاب مشاور

وظايف و مسئوليت‌های كارفرما در خريد خدمات مشاوره

تركيب هيئت انتخاب مشاور براساس آيين‌نامه

وظايف و مسئوليت‌های هيئت انتخاب مشاور در فرآيند خريد مشاوره

موازين كلی و محدوديت‌های ارجاع كار به واحدهای خدمات مشاوره

محدوديت‌های همزمانی خدمات مشاوره

خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط

ضوابط تهيه فهرست بلند مشاوران

روش‌های انتخاب مشاور در معاملات بزرگ

دامنه شمول و محدوديتهای روشهای انتخاب مشاور

الف) روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)

ب) روش انتخاب براساس كيفيت (QBS)

پ) روش بودجه ثابت

ت) روش انتخاب تك‌گزينه‌ای

ث) روش مسابقه

ج) روش انتخاب براساس تعرفه

گام‌های فرآيند خريد خدمات مشاوران به روش كيفيت و قيمت (QCBS)

جزئيات گام دوم در روش (QCBS) (انجام فرآيند ارزيابی كيفی مشاوران)

جزئيات گام سوم در روش (QCBS) انجام فرآيند ارزيابی فنی و مالی مشاوران

گام اول:

(تمهيدات لازم قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاور)

گام دوم

(انجام فرآيند ارزيابی كيفی مشاوران (روش (QCBS))

گام سوم:

(ارزيابی فنی و مالی مشاوران (روش QCBS)

گام چهارم

انعقاد قرارداد با مشاور (ماده  ۱۰ آيين‌نامه) (QCBS)

گام پنجم

(مستندسازی و اطلاع‌رسانی ) (ماده ۱۱ آيين‌نامه) (QCBS)

۱-گام‌های فرآيند خريد خدمات مشاوران به روش كيفيت (QBS)

۳-گام‌های فرآيند خريد خدمات مشاوران به روش بودجه ثابت

۴-گام‌های فرآيند خريد خدمات مشاوران به روش تك‌گزينه‌ای

۶-انتخاب مشاوران به روش مسابقه

۷-گام‌های فرآيند خريد خدمات مشاوران به روش تعرفه

روش‌های تعيين حق‌الزحمه مشاوره در خدمات مشاوره‌ای

۱) روش درصدی

۲) روش مقطوع

۳) تعيين حق‌الزحمه مشاور به روش نفر ماه

مثال نحوی محاسبه حق‌الزحمه مشاور به روش درصدی در مطالعات مرحلة اول

مثال نحوی محاسبه حق‌الزحمه مشاور به روش درصدی در مطالعات مرحله دوم

مثال‌های آناليز حق‌الزحمه مشاور به روش نفر ماه

شرح مطالعات مرحلة سوم

۱) قسمت اول از مرحله سوم

۲) قسمت دوم از مرحلة سوم

۳) قسمت سوم از مرحلة سوم

– نحوه تعيين و پرداخت حق‌الزحمه خدمات قسمت سوم مرحله سوم

نظارت كارگاهی

مثال نحوه محاسبه حق‌الزحمه قسمت دوم از مرحله سوم نظارت عاليه

محاسبی حق‌الزحمه مرحلی سوم

مثال:

نحوه‌ی محاسبه خدمات مرحله سوم

مثال:

آناليز حق‌الزحمه مشاور در نظارت عاليه برحسب نفر ماه

مثال :

آناليز حق‌الزحمه مشاور در نظارت كارگاهی برحسب نفر ماه

نكات ويژه قابل توجه

نحوة محاسبه حق بيمه سهم مشاور و كارفرما در طرحهای عمرانی و غيرعمرانی

۱) طرح‌‌های عمرانی

۲) طرح‌‌های غيرعمرانی

فصل سوم: مدارك و اسناد قراردادي

دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه شرايط عمومی و پيوست‌‌های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها

دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهای مهندسان مشاور و پيمانهای پيمانكاران

بخشنامه به دستگاه‌های اجرايی و مشاوران، موضوع: ساختمانهای عمومی و دولتی

موافقتنامه

شرايط عمومی

ماده ۱. تعاريف و مفاهيم

۱-۱. قرارداد

۱-۲. موافقتنامه

۱-۳. شرايط عمومی

۱-۴. شرايط خصوصی

۱-۵. كارفرما

۱-۶. مديرطرح

۱-۷. مهندس مشاور

۱-۸. خدمات

۱-۹. مرحله، قسمت

۱-۱۰. مدارك و گزارشها

۱-۱۱. برنامه زمانی كلی

۱-۱۲. برنامه زمانی تفصيلی

۱-۱۳. مدت اوليه

۱-۱۴. متوسط حق‌الزحمه ماهانه

۱-۱۵. روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها

ماده ۲.

شروع و تنفيذ قرارداد

ماده ۳.

حدود خدمات و تغييرات آن

ماده ۴.

برنامه زمانی انجام خدمات

ماده ۵.

پيشرفت كار

ماده ۶.

كاركنان مهندس مشاور

ماده ۷.

نمايندگان

ماده ۸.

دقت و كوشش

ماده ۹.

استانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعمل‌‌های فنی

ماده ۱۰.

اقدامهای مهندس مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارد

ماده ۱۱.

نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها

ماده ۱۲.

تسهيلات بر عهده كارفرما

ماده ۱۳.

خدمات جنبی ..

ماده ۱۴.

تضمين حسن انجام كار

ماده ۱۵.

حق‌الزحمه

ماده ۱۶.

نحوه پرداخت حق‌الزحمه

ماده ۱۷.

پيش‌پرداخت

ماده ۱۸.

صورتحساب نهايی و تسويه حساب

ماده ۱۹.

تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط

ماده ۲۰.

خسارت تأخير

ماده ۲۱.

تعليق

ماده ۲۲.

خاتمه دادن به قرارداد

ماده ۲۳.

فسخ قرارداد

ماده ۲۴.

حل اختلاف

ماده ۲۵.

ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانونی

ماده ۲۶.

مسئوليت مهندس مشاور

ماده ۲۷.

ممنوعيت قانونی

ماده ۲۸.

حوادث قهری

ماده ۲۹.

انتقال به غير

ماده ۳۰.

اشخاص و يا قراردادهای ثالث

ماده ۳۱.

دسترسی به محل

ماده ۳۲.

رعايت مقررات ايمنی

ماده ۳۳.

كارآموزی

ماده ۳۴.

مالكيت اسناد

ماده ۳۵.

ابلاغ‌‌ها

ماده ۳۶.

زبان قرارداد

ماده ۳۷.

قانون حاكم بر قرارداد

پيوست شماره «يك»

شرح موضوع قرارداد

پيوست شماره «دو» :

مطالعات و خدمات نظارت كارهای معماری حدود خدمات و شرح وظايف مهندس مشاور

پيوست شماره «سه» :

حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

چك‌ليست‌های مستندسازی فرآيند خريد خدمات مشاوره

فصل چهارم: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره

فصل اول – كليات

ماده ۱- هدف و كاربرد

ماده ۲- تعاريف و عبارت‌‌های اختصاری

فصل دوم – اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره

ماده ۳

مسئوليت‌‌ها و نقش‌‌ها

ماده ۴

تمهيدات خريد خدمات مشاوره

ماده ۵

گزارش شناخت

ماده ۶

شرح كلي خدمات

ماده ۷

تهيه فهرست بلند

ماده ۸

همزمانی خدمات مشاوره

ماده ۹

تشخيص صلاحيت و موازين كلی

ماده ۱۰

انعقاد قراردادهای مشاوره

ماده ۱۱

مستندسازی و اطلاع‌رسانی

فصل سوم – ارزيابی كيفی مشاوران

ماده ۱۲

ارزيابی كيفی مشاوران

ماده ۱۳

استعلام ارزيابی كيفی مشاوران

ماده ۱۴

امتيازدهی برای ارزيابی كيفی مشاوران

ماده ۱۵

گزارش ارزيابی كيفی مشاوران

فصل چهارم – ارزيابی پيشنهادها و انتخاب مشاور

ماده ۱۶

روش‌‌های انتخاب مشاوران.

ماده ۱۷

فرآيندهای خريد خدمات مشاوره

ماده ۱۸

درخواست پيشنهاد

ماده ۱۹

تهيه و تحويل پيشنهادها

ماده ۲۰

توضيح و تشريح اسناد

ماده ۲۱

ارزيابی فنی پيشنهادها

ماده ۲۲

ارزيابی مالی پيشنهادها

ماده ۲۳

صورتجلسه پايانی

ماده ۲۴

خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط.

بخشنامه به دستگاه های اجرايی و مهندسان مشاور

دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترك كارهای خدمات مشاوره‌ای كه حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعيين مي‌شود

بخشنامه به دستگاههاي اجرايی و مهندسان مشاور

دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان

بخشنامه به دستگاههاي اجرايی و مهندسان مشاور

دستورالعمل نحوه تهيه شرح تفضيلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره

بخشنامه به كليه دستگاههای اجرايی و مهندسين مشاوره

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران سال ۱۳۸۸

بخشنامه به كليه دستگاههای اجرايی و مهندسين مشاور به شماری ۲۶۰۰/۵۴/۱۶۷۲۹-۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۱، نحوی محاسبه حق‌الزحمه مهندس مشاور برای كارهای سيويل

راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ايران (نشريه شماره ۲۴۰)

پيشگفتار

مقدمه

فهرست مطالب
 1. تعاريف پايه

۱-۱ مسابقه معماری و شهرسازی

۱-۲ انواع مسابقه

 1. روند مسابقه
 2. برگزاركننده مسابقه
 3. انتخاب و طرح پروژه
 4. مشاور مسابقه

۵-۲- انتخاب مشاور مسابقه به روشهای زير انجام می‌شود

۵-۳- شرايط مشاور مسابقه

۵-۴- وظايف مشاور مسابقه به شرح زير است

۵-۵- دستمزد مشاور مسابقه

 1. تهيه و شكل‌گيری برنامه مسابقه
 2. هيأت داوران

۷-۲- وظايف و تعهدات داور مسابقه

۷-۳- وظايف داوران و روال داوری

 1. آگهی و اعلان مسابقه
 2. ثبت نام
 3. رفع ابهام مسايل مسابقه برای شركت‌كنندگان
 4. دريافت طرح‌ها و مدارك
 5. جوايز و امتيازها
 6. انتشار نتيجه مسابقه
 7. پايان مسابقه، استرداد آثار و پيامدها
 8. راهنمای برآورد هزينه مسابقه
بخشنامه به دستگاههای اجرايی و مشاوران

۱- حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عاليه پل، تونل، باند فرودگاه

۲-حق‌الزحمه مطالعات زيرسازي راه آهن

۳-دستورالعمل نحوه تعيين حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب

۴-اظهارنامه ظرفيت آماده به كار مشاور

۵-حداكثر مبلغ مناسب ظرفيت اشخاص حقيقی

۶-شيوه نامه نحوه ارجاع و كنترل ظرفيت كاری واحدهای خدامات مشاوره

“آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتی”

بخشنامه به دستگاه‌های اجرايی و مشاوران

موضوع: ساختمانهای عمومی و دولتی

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار برای طرحهای  غيرصنعتی

آئين‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی

فصل اول 

تعاريف و منظور

فصل دوم

نحوه تهيه استانداردهای اجرايی طرحهای عمرانی

فصل سوم

انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

فصل چهارم

نحوه تصحيح دستورالعمل‌ها

فصل پنجم

نشريات

فصل ششم

مقررات متفرقهی

دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارايی‌های سرمايه‌ای

۱- دارايی‌های ثابت (۱۱۰۰۰۰)

۱-۱- ساختمان و مستحدثات (۱۱۰۱۰۰)

۲-۱- ماشين‌آلات و تجهيزات (۱۱۰۲۰۰)

۳-۱- ساير دارايی‌های ثابت (۱۱۰۳۰۰)

۲- موجودی انبار (۱۲۰۰۰۰)

(۱) مواد و ملزومات (۱۲۰۱۲۱)

(۲) كارهای ناتمام (۱۲۰۱۲۲)

(۳) كالاهای تمام شده (۱۲۰۲۳۰)

(۴) كالاهايی برای فروش مجدد (۱۲۰۱۲۴)

۳- اقلام گرانبها (۱۳۰۰۰۰)

۴- دارايی‌های توليد نشده (۲۰۰۰۰۰)

۴-۱- زمين (۲۱۰۰۰۰)

۲-۴- دارايی‌های زيرزمينی (۲۲۰۱۰۰)

۳-۴- ساير دارايی‌هاي توليد نشده مشهود (۲۲۰۲۰۰)

۴-۴- دارايی‌های توليد نشده نامشهود (۲۲۰۳۰۰)

منابع و مآخذ

چند نکته جهت استفاده از کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی (مهندس فرشادفر):

 • مهندسین گرامی توجه داشته باشید، برای استفاد از کتاب الکترونیکی لازم است حتما از نرم ‌افزار انتشارات نوآور استفاده نمایید؛
 • این نرم‌افزار قابلیت نصب بر روی ویندوز(کامپیوتر یا لپ‌تاپ) و یا نصب بر روی گوشی اندروید را دارد؛
 • پس از خرید آزمون، این نرم‌افزار در اختیار شما قرار می‌گیرد.

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی 

پی دی اف قسمتی از کتاب

کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح‌های عمرانی (مهندس فرشادفر)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.