‎-%۵

کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

نویسنده/ مترجم مجید میربد
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 160
سال چاپ 1395
نوبت چاپ دوم
شابک 9786007010495
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف 142500

   

نمایش جزئیات بیشتر کتاب نمایش کتاب های مشابه

آیا سوالی دارید که جوابش اینجا نیست؟
می‌توانید سوال خود را در ساعات اداری در قسمت گفتگوی آنلاین بپرسید و یا با شماره تلفن‌های ۲-۶۶۴۸۴۱۹۰(۰۲۱) تماس حاصل نمایید.

با دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی، از جدیدترین اخبار کتاب‌ها و تخفیف‌ها آگاه باشید
   

توضیحات

کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا  :

به همراه نقشه‌های اجرایی

 فهرست مطالب کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا : 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول / کلیات :

تاریخچه پرورش ماهی قزل‌آلا

گذری بر دوران قبل از پرورش ماهی

مکان‌یابی

نکات مورد توجه در انتخاب بچه ماهیان سالم برای پرورش

حمل و انتقال بچه ماهیان به حوضچه‌های پرورش

اثر مواد زاید ناشی از متابولیسم ماهی در حین حمل ونقل

پرورش ماهیان سرد آبی

فاکتورهای اصلی آب در پرورش ماهی

دما

چگالی

یخ بستن

شوری

هدایت الکتریکی

تیرگی

رنگ

اکسیژن

دی اکسید کربن و PH

جدول شماره .۲اثرات PHدر دامنه‌های مختلف بر روی ماهیان

قلیائی و سختی

جدول شماره .۴قلیائی و سختی کل در آبهای استخرهای مختلف

نور

کدورت آب

میزان املاح آب

دی اکسید کربن

ترکیبات نیتروژنی

خصوصیات تغذیﻫای در قزل‌آلای رنگین کمان

پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه مورد نیاز قزل‌آلا

انرژی

ویتامین‌های مورد نیاز

مواد معدنی مورد نیاز در قزل‌آلا

اسیدهای چرب ضروری

انواع فرآورده‌ها و اشکال مختلف غذای مصرفی

انواع غذاهای قزل‌آلا بر اساس مقدار رطوبت

الف – غذای خشک

روشهای تولید خوراك خشک

-۱روش پلت پرس

-۲روش اکستروژن

سایز توصیه شده غذای خشک در تغذیه قزل‌آلای رنگین کمان

ب-غذای تر

ج – غذای مرطوب

نکات ضروری در مورد انواع غذاهای ماهی قزل‌آلا

طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

سطوح استفاده از مواد غذایی در جیره ماهی قزل‌آلا

بهداشت و بیماریﻫای ماهی

پیشبینی تولید و زمان فروش ماهی

جدول طول دوره پرورش با توجه به درجه حرارت آب و وزن ماهی

جدول مشخصات استخرهای پرورش ماهی (میزان دبی آب، تولیدو مساحت استخر)

آماده‌سازی حوضچه‌ها قبل از ماهی‌دار کردن

مراحل آماده‌سازی بچه ماهیان برای حمل و نقل

الف: صید

ب: ضدعفونی بچه ماهیان قبل از انتقال

ضدعفونی کردن بچه ماهیان نورس

مقدار آب ورودی به استخرهای بتونی

ﻫوادﻫی در استخر پرورش ماﻫی

علل نقصان اکسیژن

اندازهگیری غلظت اکسیژن

پایش (نظارت مستمر)

نیازﻫای ﻫوادهی استخرﻫا

جانمایی ﻫوادهﻫا

ایمنی و تعمیر نگهداری

نکات ایمنی برای استفاده از وسایل برقی

نحوه محاسبه تعداد دفعات تعویض آب استخر بتنی

فصل دوم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت ۲تن در هر دوره پرورش :

 

طرح توجیﻫی احداث استخر دو منظوره ﻫشت ضلعی تکی پرورش ماﻫیان سردآبی ظرفیXت ٢تXن

در ﻫر دوره پرورش

طرح پرورش ماﻫی قزل‌آلا در استخرﻫای دو منظوره کشاورزی

اﻫداف طرح

مشخصات استخر دو منظوره

حوضچه ورودی

استخر پرورش ماهی

تخلیه

پل هوایی

رقمبندی و صید

طرح توجیﻫی استخرﻫای ذخیره کشاورزی برای تولید ماﻫیان سردآبی

شرایط اجرای پروژه استخرهای دو منظوره کشاورزی

فرضیات اولیﻫ برای اجرای طرح

هزینه‌های طرح:

الف( هزینه‌های سرمایهای )ثابت(

ب( هزینه جاری طرح

جدول نحوه سرمایه گذاری

ج( محاسبه سود و زیان

درآمد طرح

سود خالص طرح

نرخ سوددهی

پلان نمای بالای استخر ﻫشت ضلعی

پلان نمای جانب استخر ﻫشت ضلعی

فصل سوم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت ۴تن در هر پرورش :

طرح توجیﻫی احداث مزرعﻫ بتنی پرورش ماﻫیان سرد آبی ظرفیت ۴تن در ﻫر دوره پرورش

امکانات موجود

اهداف طرح

امکانات مورد نیاز اجرای طرح

برنامه‌ریزی تولید

هزینه‌ها:

الف- هزینه‌های ثابت

ب- هزینه جاری

-۱هزینه‌های احداث استخرها (استهلاك ۲۰ساله)

-۲هزینه‌های ماشین آلات )استهلاك ۵ساله (

-۳هزینه ملزومات

ب- هزینه‌های جاری

-۱هزینه‌های مصرفی

-۲هزینه پرسنلی

درآمد

توجیه اقتصادی طرح

دوره بازگشت سرمایه

فصل چهارم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت ۶تن در هر دوره :

پرورش

طرح پرورش ماﻫی قزل‌آلا در استخرﻫای دو منظوره کشاورزی (با میزان آب ١۵لیتXر در ثانیXﻫ(

ظرفیت ۶تن در ﻫر دوره

طراحی و اجرای استخرهای هشت ضلعی سه تایی

طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

مشخصات استخرﻫای پرورش ماهی

-۱حوضچه آب ورودی (حوضچه اول(

-۲استخرهای پرورش ماهی

-۳حوضچه‌های دوم و سوم

-۴سرریز استخرها

-۵خروجی مستقیم فضولات به بیرون، واقع در جنب خروجی مرکزی کف

-۶حوضچه آرامش نهایی

-۷اکسیژن اضطراری

جدول فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب

طرح توجیهی استخرﻫای تیپ برای تولید ماﻫیان سردآبی با دبی ١۵لیتر در ثانیها

شرایط اجرای پروژه استخرهای دو منظوره کشاورزی

فرضیات اولیه برای اجرای طرح

هزینه‌های طرح:

الف-هزینه‌های سرمایهای (ثابت(

ب( هزینه جاری طرح)

جدول نحوه سرمایه گذاری

محاسبه سود و زیان

درآمد طرح

سود خالص طرح

نرخ سوددهی

پلان پرسپکتیو استخر ۳گانه هشت ضعلی

پلان نمای بالای استخر ٣گانﻫ ﻫشت ضعلی

پلان نما جانب استخر ٣گانﻫ ﻫشت ضعلی

فصل پنجم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت ۸تن در هر دوره پرورش :

طرح توجیﻫی احداث مزرعﻫ بتنی پرورش ماﻫیان سردآبی ظرفیت ٨تن در ﻫر دوره پرورش

امكانات موجود

اﻫداف طرح

امكانات مورد نیاز اجرای طرح

برنامه‌ریزی تولید

جدول برنامه‌ریززی تولید مزرعه

هزینه‌ها

الف- هزینه‌های ثابت

ب- هزینه‌های جاری

الف( ﻫزینﻫﻫای ثابت

-۱هزینه‌های احداث استخرها‌ (استهلاك ۲۰ساله(

-۲هزینه‌های ماشین آلات (استهلاك ۵ساله(

-۳هزینه ملزومات

ب) هزینه‌های جاری

-۱هزینه‌های مصرفی

-۲هزینه‌های پرسنلی

درآمد

توجیه اقتصادی طرح

دوره بازگشت سرمایه

فصل ششم / طرح توجیهی احداث مزرعه بتنی پرورش ماهیان سردآبی ظرفیت ۱۲تن در هر دوره پرورش :

طرح توجیﻫی احداث مزرعه بتنی پرورش ماﻫیان سرد آبی ظرفیت ١٢تن در ﻫر دوره پرورش

امکانات موجود

اهداف طرح

امکانات مورد نیاز اجرای طرح

برنامه‌ریزی تولید

جدول برنامه ریزی تولید مزرعه

هزینه ها

الف- هزینه‌های ثابت

ب- هزینه‌های جاری

الف) هزینه‌های سرمایهای

-۱هزینه‌های احداث استخرها (استهلاك ۲۰ساله(

-۲هزینه‌های ماشین آلات (استهلاك ۵ساله (

-۳هزینه ملزومات

ب) هزینه‌های جاری

-۱هزینه‌های مصرفی

منابه و مآخد کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

 

توضیحات تکمیلی

وزن 350 g

پی دی اف قسمتی از کتاب

کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب طرح‌های توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید