about-us
نشر نوآور با مسئولیت آقای حمیدرضا نصیرنیا از سال ۱۳۸۲ فعالیت انتشاراتی خود را آغاز نمود. مدیران این انتشارات طی این سالها تمام سعی و تلاش خود را نموده اند تا در تمامی زمینه‌های نشر اعم از تایپ، صفحه‌بندی، طرح جلد، چاپ، توزیع و پخش، طراحی سایت، کتب منتشر شده از این انتشارات، حداقل دارای استانداردهای مناسب در تمامی حوزه‌های ذکر شده باشد تا بتوانیم رضایت هر چه بیشتری مخاطبان را جلب نمائیم.
عمده فعالیت‌های نشر نوآور در سالهای اخیر بیشتر معطوف به چاپ کتابهای آزمونهای نظام مهندسی ساختمان در رشته‌های هفتگانه مهندسی و نیز کتابهای مهندسی عمران (تمامی شاخه‌ها) تأسیسات مکانیکی، نقشه‌برداری و… بوده است. امید است زحمات و فعالیت‌های گروه مؤلفان و کادر فنی این انتشارات توانسته باشد رضایت مخاطبان عزیز را فراهم نماید.

.

.

.

.