پیشنهاد چاپ کتاب

با سلام و تشکر از اعتماد شما
جهت بررسی پیشنهاد چاپ کتاب توسط نشر نوآور، لطفاً فرم زیر را به طور کامل تکمیل نمایید. همچنین قسمتی از کتاب پیشنهادی خود را در فرم زیر بارگذاری کنید. (توجه داشته باشید که حداقل ۱۰ تا ۲۰ صفحه از کتاب شما جهت بررسی محتوا توسط کارشناسان مورد نیاز است)
پس از گذشت یک هفته از ارسال اطلاعات، جهت پیگیری با انتشارات نوآور تماس حاصل نمایید تا بعد از بررسی و در صورت تأیید محتوا و مطالب شرایط همکاری حاصل ‌گردد.

پیشنهاد چاپ کتاب