کتاب های مهندس محمد عظیمی آقداش


مهندس محمد عظیمی آقداش
متولد ۱۳۵۰ شهر تبریز
کارشناسی عمران - کارشناسی ارشد شهرسازی
پایه یک نظام مهندسی ساختمان - کارشناس رسمی دادگستری
کتاب های مهندس محمد عظیمی آقداش مهندس محمد عظیمی آقداش
متولد ۱۳۵۰ شهر تبریز
کارشناسی عمران - کارشناسی ارشد شهرسازی
پایه یک نظام مهندسی ساختمان - کارشناس رسمی دادگستری

منو کتاب ها


سوابق اجرایی

– کارشناس رسمی دادگستری
– پایه یك نظام مهندسی ساختمان
– مدیر قراردادهای شهرداری تبریز
– مشاور فنی و عمرانی شهرداری تبریز
– ناظر پروژه‌های عمرانی شهرداری‌های استان آذربایجان‌شرقی
– مدیر امور قراردادهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
– مشاور عالی فنی و عمرانی شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
– مدیر امور آموزشی و پژوهشی مركز علمی كاربردی شهرداری تبریز
– مشاور عالی شهرداری منطقه ۱ تبریز در حوزه‌های عمرانی و شهرسازی
– مشاور عالی اداره كل تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی در امور فنی و عمرانی
– مدیر امور قراردادها و سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

سوابق تدریس

– مدرس استانداری آذربایجان‌شرقی
– مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
– مدرس دوره‌های آزمون‌های کارشناسان رسمی
– پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان
– مدرس جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان‌شرقی
– مدرس دوره‌های آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان
– مدرس دوره‌های ضمن خدمت کارکنان شهرداری‌ها و شوراها
– مدرس دوره‌های آموزشی فنی و عمرانی، شهرسازی و حقوقی شهرداری‌ها

سوابق تالیف

– کلید واژه جامع
– تبریز شکوه ایرانی
– تبریز فیروزه اسلام
– روسازی‌های آسفالتی
– ضوابط بلندمرتبه‌سازی
– قوانین نوسازی و تملک
– قانون کار ویژه مهندسان
– نظام فنی و اجرایی کشور
– آذربایجان‌شرقی خورشید تمدن
– آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها
– گنجینه متره و برآورد کاربردی
– قوانین و مقررات ثبتی(کتاب اول)
– قوانین و مقررات ثبتی(کتاب دوم)
– قوانین و مقررات ثبتی(کتاب سوم)
– قوانین و مقررات پروژه‌‌های عمرانی
– مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان
– مقررات مالی و معاملاتی شهرداری‌ها
– كتاب‌های آبی، شهرداری منطقه ۲ تبریز
– مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی
– گنجینه قوانین، شهرداری منطقه ۱ تبریز
– گنجینه پیمان، استانداری آذربایجان‌شرقی
– چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار
– قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
– قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه مهندسان
– قانون شهرداری‌ها و تشکیلات و وظایف شوراها
– مدیریت ساخت نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
– مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
– شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
– گنجینه متره و برآورد، استانداری آذربایجان‌شرقی
– مقررات مالی و معاملاتی طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی
– اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
– ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
– اطلاعات تکنیکی انواع طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی
– شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
– درس‌نامه آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی
– مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سیما و منظر شهری
– روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری
– مسائل مربوط به طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها
– قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی
– قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
– قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون‌های کارشناسی رسمی
– حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور
– تشریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی
– بازآفرینی بافت‌ها و سکونتگاه‌های ناکارآمد شهری(قوانین و مقررات)
– مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت‌ و سازها
– تشریح کامل و تفصیلی سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
– تشریح کامل و مستند سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران ـ اجرا
– تشریح کامل و مستند سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری ـ اجرا
– مسایل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری
– درسنامه آزمونهای کارشناسی رسمی راه و ساختمان شهرسازی و معماری
– شرح کامل وظایف، مسئولیت‌ها و قراردادهای مهندسان طراح و ناظر ساختمان
– مجموعه شهر آیین(ج.۱. قانون شهرداری‌ها- ج.۲. قانون شوراهای اسلامی کشور)