سلام وقت بخیر، لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات، خود را در خصوص کتابهای انتشارات نوآور و همچنین نحوه عملکرد(تولید و توزیع کتب)، برخورد پرسنل و… مطرح نمایید. با تشکر

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.