نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی رشته های عمران نظارت اجرا محاسبات ،معماری نظارت اجرا طراحی،تاسیسات برقی نظارت و طراحی،مکانیک نظارت و طراحی،نقشه برداری ،ترافیک شهرسازی در کتاب های زیر قابل دسترس شما عزیزان است.

تست ها با پاسخنامه کاملاً تشریحی هستند.

همچنین نکات کاربردی و اجرایی مرتبط با سوالات آزمون در کتاب ها گنجانده شده است.

پاسخنامه سوالات کاملا تشریحی و مستند بر اساس منابع آزمون هستند.

در اغلب کتاب ها خلاصه دروس مورد نیاز آزمون‌ها و نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال نیز آورده شده است.

تمامی کتاب های آزمون نظام مهندسی نشر نوآور بـر اسـاس آخـرین ویـرایش و سـرفصل‌های شـورای تـدویـن مقـررات ملـی سـاختـمـان تهیه و تدوین شده اند.

» کتاب های نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی عمران و معماری و شهرسازی:

مولف کتاب های آزمون معماری اجرا ، عمران اجرا و شهرسازی مهندس محمد عظیمی آقداش هستند.

مولف کتاب آزمون معماری طراحی مهندس مهدی دریانی هستند.

کتاب آزمون معماری نظارت توسط مهندس حسن نوبهار نوشته شده است.

کتاب آزمون معماری طراحی و آموزش روند طراحی به‌روش پازل نیز برای مهندس مهدی بیات است.

همچنین كتاب آزمون معماری نظارت و اجرا توسط مهندس مهدی بیات و مهندس حسن نوبهار نوشته شده است.

کتاب آزمون عمران محاسبات نیز توسط مهندس محمدمهدی حری و مهندس محمد صفرپناه تالیف شده است.

کتاب آزمون عمران نظارت برای مهندس سعید احمدی است.

» کتاب های نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی:

کتاب آزمون‌ تاسیسات مکانیکی (دوره ای) و کتاب سوالات طبقه‌بندی تاسیسات مكانیكی (طبقه بندی) توسط دکتر پیمان ابراهیمی نوشته شده است.

همچنین مولف کتب آزمون‌ تاسیسات مکانیکی دوره‌ای و طبقه‌بندی شده مهندس داریوش هادی زاده هستند.

کتاب آزمون تاسیسات برقی نیز توسط مهندس پرویز فروغی تالیف شده است.

کتاب های آزمون تاسیسات برقی (صلاحیت طراحی و نظارت) توسط دکتر ایمان سریری آجیلی و مهندس پوریا ساسانفر تالیف شده اند.

» کتاب های آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری:

کتاب آزمون نقشه‌برداری برای دکتر ایرج جزیرئیان و مهندس حسن همراز می باشد.

» کتاب های سوالات آزمون نظام مهندسی آزمون ترافیک:

کتاب آزمون ترافیک دکتر سعید منجم و مهندس رامین عابدیان نوشته شده است.

نمایش محصولات: