نکات مهم نحوه تهیه و تدوین صورت وضعیت

صورت وضعیت 

صورت وضعیت چیست؟  سندی است که مقدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی را که باید برای آنها پرداخت شود (بر مبنای قرارداد یا مفاد پیمان) نشان می‌دهد.

 

انواع صورت وضعیتها:

مطابق آنچه که در شرایط عمومی پیمان دیده شده است صورت وضعیت ها را به دو دسته زیر تقسیم می‌نماید:

الف) صورت وضعیت موقت: صورت وضعیت موقت مدرکی است که توسط پیمانکار به طور ادواری در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های مورد مطالبه عمومی براساس مجموع کارها، مصالح پای کار و هزینه تجهیز کارگاه در تاریخ مشخص درخواست می‌شود.

ب) صورت وضعیت قطعی: صورت مقادیر کارهای انجام شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که بعد از اتمام کار با دقت و همراه با مستندات لازم و بر مبنای اسناد و مدارک پیمان تهیه می‌شود و این صورت وضعیت به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد.

نحوه تهیه و تدوین صورت وضعیت موقت:

در آخر هر ماه پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه‌های اجرایی دستور کارها و صورت‌مجلس‌ها اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می‌نماید. سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می‌نماید.

نکته: 

بهتر است پیمانکار سر هر ماه صورت وضعیت را به کارفرما تحویل دهد تا پرداخت از طرف کارفرما به موقع انجام شود (در آخر هر ماه صورت وضعیت‌ها به کارفرما تحویل داده شود).

ارکان و اجزای تشکیل دهنده صورت وضعیتها:

۱ – متره: فرم ریزمتره

۲- خلاصه متره: در بردارنده خلاصه مقادیری محاسبه شده در فرم ریز متره می‌باشد.

۳- مالی: بهای هر یک از عملیات براساس بهای واحد استخراج شده از فهرست بهای منضم به پیمان و مقادیر درج شده در فرم خلاصه متره مطابق رابطه ذیل محاسبه می‌گردد:

بهای واحد  مقدار کار = بهای کل

بهای واحد: از فهرست بهای منظم به پیمان استخراج می‌شود

مقدار کار: از خلاصه متره استخراج می‌شود

۴- خلاصه مالی

۵- خلاصه مالی کل

۶- پیوست‌ها

نحوه چینش صورت وضعیتها به ترتیب اولویت عبارت است از : 

۱- خلاصه مالی کل

۲- خلاصه مالی

۳- مالی

۵- خلاصه متره

۶- متره

منبع : کتاب آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه همراه با نکات اجرایی (ویژه آزمون نظام مهندسی)

مولف : مهندس سعید احمدی

ناشر : نظام مهندسی نوآور

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید:

0 نظر در مورد «نکات مهم نحوه تهیه و تدوین صورت وضعیت»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *