کارشناسی رسمی رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات

اکثر داوطلبان آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات سوالات و ابهامات مشابهی در مورد این آزمونها دارند لذا تلاش کردیم با تهیه فیلم زیر در حد توان به این سوالات پاسخ داده باشیم. در پایین این فیلم کتابهای مرتبط جهت بررسی و خرید قرار داده شده است. در ضمن لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:

1- فقط مهندسین برق (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش‌ها) و مهندسی صنایع (کلیه گرایش‌ها) می‌توانند در این آزمون شرکت نمایند.

2- در آزمون کارشناسی رسمی رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات از  رشته‌های برق، مکانیک و صنایع (ماشین آلات و تولید) سوال طرح می‌شود، بنابراین داوطلب ‌می‌بایست به دروس الکتریکی، مکانیکی و ماشین‌ آلات و تولید مسلط باشد لذا کتابهایی بصورت مجزا با عناوین زیر تهیه شده است:

الف) کتب درسنامه با هدف آموزش (یک کتاب برای درس تاسیسات الکتریکی، یک کتاب برای درس تاسیسات مکانیکی و یک کتاب برای درس ماشین آلات و تولید) ب) کتب تشریح کامل آزمون با هدف بررسی و مرور تستها ادوار گذشته (یک کتاب برای تستهای ادوار گذشته تاسیسات الکتریکی و یک کتاب برای تست‌های ادوار گذشته تاسیسات مکانیکی و یک کتاب برای تست‌های ادوار گذشته ماشین آلات و تولید)

نمایش محصولات: