محرممحرم
‎-%۱۰

کتاب الکترونیکی طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

مشخصات کتاب‌الکترونیکی:

نویسنده/ مترجم مهندس جعفر جعفری اصل

مهندس سیما اوحدی

ناشر نوآور
تعداد صفحات 114
نوع کتاب الکترونیکی (آنلاین و غیرقابل دانلود)

توجه: جهت مطالعه‌ی این کتاب الکترونیکی، حتما باید از نرم‌افزار ویندوز یا اپلیکیشن اندروید انتشارات نوآور استفاده نمایید. چنانچه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی ندارید، هیچ راه دیگری برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توانید قبل از خرید محصول، نرم‌افزار نوآور آنلاین را از لینک زیر نصب کرده و از اجرای بدون مشکل آن اطمینان حاصل کنید:
NPub.ir/v

دقت کنید که مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی صرفا به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و قابلیت دانلود یا پرینت فایل کتاب وجود ندارد.

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

8 در انبار

نکات مهم قبل از خرید کتاب الکترونیکی
 1. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی فقط از طریق نرم‌افزار اندروید/ویندوز نوآور وجود دارد.
 2. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی روی دستگاه‌های آیفون و مک وجود ندارد.
 3. امکان دانلود فایل PDF هیچ کدام از کتاب‌های سایت وجود ندارد.
 4. حداقل مشخصات موردنیاز کامپیوترتان: رم 4 گیگابایت و ویندوز 10 با معماری 64بیتی.
 5. حداقل مشخصات موردنیاز گوشی اندرویدی شما: اندروید 7 و 1 گیگابایت فضای خالی.
 6. لطفا پیش از خرید، از نصب و اجرای نرم‌افزار نوآور مطمئن شوید.

توضیحات

کتاب الکترونیکی طراحی سازه های بتنی در etabs 2016

(بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016

در این کتاب ۲۲ پروژه طرح لرزه‌ای برای سازه‌های بتنی بررسی و تحلیل شده است.

این کتاب به موارد زیر پرداخته است:

۱-تحلیل عددی نتایج نرم‌افزار در اعضای خمشی، فشاری، برشی، پیچشی، اتصالات، دیوارها و بررسی داده‌ها با ACI-318-14 و مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

۲-مدل‌سازی کامل سازه‌های بتنی در ETABS 2016

۳-مدل‌سازی در تحلیل‌های طیفی Response Spectrum

۴-مدل‌سازی و تحلیل دیافراگم‌ها

۵-مدل‌سازی دال‌های دو طرفه

این کتاب قابل استفاه برای:

 • درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
 • درس پروژه سازه‌های بتن‌آرمه در مقطع کارشناسی
 • دروس طراحی لرزه‌ای سازه‌های بتنی در مقطع کارشناسی ارشد
 • طراحان سازه در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
 • درس مبانی مدل‌سازی رایانه‌ای در ارتقاء پایه محاسبات ۳ به ۲

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 در ادامه تألیف کتاب « طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در ETABS 2016» و «مدل‌سازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در ETABS» می‌باشد.

ایده اصلی در تهیه این مجموعه تمرکز بر نکات مدل‌سازی و تحلیل‌های عددی مقدماتی و پیشرفته در سازه‌های بتنی با توجه به آیین‌نامه‌های جدید ACI و مبحث ۹ مقررات ملی می‌باشد.

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 در ۹ فصل و ۲۲ پروژه طرح لرزه‌ای تشکیل شده است، در بخش بارگذاری نیز از مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ استفاده شده است.

فهرست کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016:

فصل اول: بارگذاری، ترکيبات بارگذاری، تحليل و طراحی سازه‌ها

در اين فصل به کليات بارگذاری، ترکيبات بارگذاری، تحليل و طراحی سازه ها بر اســاس آيين نامه ACI و مبحث ۹ مقررات ملی پرداخته شده است.

فصل دوم: طراحی تيرها و ستون‌ها بر اساس ACI

پروژه شماره ۱: تعيين مساحت ميلگردها در مقطع تيرهای مستطيلی:

در اين پروژه نحوه نمايش لنگرهای طراحی نهايی ناشی از تحليل سازه در تير ها، همچنين نمايش لنگرهای نهايی بر اساس ضوابط شکل پذيری مطابق ACI و محاسبه مساحت ميلگردهای بالا و پايين در تکيه گاهها و وسط تيرها نشان داده شده است.

پروژه شماره ۲: تعيين مساحت ميلگردها در مقطع تيرهای T شکل:

در اين پروژه به نحوه نمايش لنگرهای طراحي نهايی ناشی از تحليل سازه در تير هاي T شکل، همچنين نمايش لنگرهای نهايی بر اساس ضوابط شکل پذيری مطابق ACI و محاسبه مساحت ميلگردهای بالا و پايين در تکيه گاهها و وسط تيرهای T شکل پرداخته شده است.

پروژه شماره ۳: تعيين حداکثر ظرفيت فشاری ستونهای بتنی:

اين پروژه مربوط به تعيين نمودن حداکثر ظرفيت اسمی فشاری محوری ستونها می باشد همچنين مقدار بدست آمده با مقدار نرم افزار مقايسه می شود.

فصل سوم: طراحی برش و پيچش در اعضا و اتصالات

پروژه شماره ۴: تعيين مقادير برش و پيچش نهايی مقاطع مستطيلی: نحوه تعيين، تعيين ،، همچنين ، ،و در تير ها به طور کامل پرداخته‌می‌شود.

پروژه شماره ۵: تعيين مقادير برش و پيچش نهايی مقاطع T شکل:

مشابه پروژه شماره ۴ ولی پارامترها اشاره شده برای تيرهای T شکل تعيين می شود.

پروژه شماره ۶: تعيين ظرفيت برشی اتصال و نسبت مقاومت خمشی تير به ستون:

در اين پروژه که مخصوص ضوابط شکل پذيری ويژه می باشد، نمايش خروجی نتايج طراحی گره اتصال در نرم افزار، همچنين تعيين ظرفيت برشی اتصالات و تعيين نسبت مقاومت خمشی تير به ستون در گره اتصال نشان داده‌شده‌است.

فصل چهارم: ديوارهای سازه‌ای

در اين فصل به ضوابط مربوط به ديوارهای سازه ای شامل (ديوارهای برشی، ديوارهای حـائل، ديوارهای برشی با بازشو و ديوارهای بنايی مسلح) همچنين نحوه مدل سازی آنها در نرم افزار پرداخته‌شده‌است.

پروژه شماره ۷: تعيين نيروهای طراحی ديوار برشی و طول ناحيه مرزی:

در اين پروژه نحوه تعيين و محاسبه موارد زير برای يک ديوار برشی نشان داده شده است.

۱-تعيين عمق ناحيه فشاري ديوار (C Depth) و تعيين حداکثر نيروی محوری نهايی و لنگر نهاييکه ديوار برشی می تواند تحمل کند.

۲-تعيين فاصله دورترين تار فشاری مقطع ديوار تا تار خنثی (C Limit) و تنش فشاری

۳-تعيين طول ناحيه مرزی

۴-نمايش خروجی نرم افزار

پروژه شماره ۸: تعيين فشار جانبي خاک و نيروی زلزله در ديوارهای حائل بتنی :

در اين پروژه تعيين فشار جانبی خاک در حالت سکون و تعيين نيروی زلزله به روش M-O در ديوارهای حائل بتنی اشاره شده است.

پروژه شماره ۹: طراحی ديوارهای برشی با بازشو:

در اين پروژه به نکات مدل سازی و طراحی ديوارهای برشی با بازشو مطابق ضوابط آيين نامه پرداخته شده است.

پروژه شماره ۱۰: طراحی ديوارهای بنايی مسلح:

اين پروژه مربوط به نکات مدل سازی و طراحی ديوارهای  بنايی مسلح با روش دستی و مقايسه آن با نرم‌افزار به طور کامل مي باشد.

فصل پنجم: پروژه کاربردی

پروژه شماره ۱۱: مدل سازی سازه ۵ سقف با قاب خمشی بتنی متوسط:

اين پروژه شامل تحليل و طراحی سازه ۵ سقف با قاب خمشی بتنی متوسط از صفر تا ۱۰۰ می باشد.

فصل ششم: پروژه کاربردی

اين فصل شامل يک پروژه کاربردی کامل می باشد.

پروژه شماره ۱۲: مدل سازی سازه ۷ سقف با سيستم دوگانه:

اين پروژه شامل تحليل و طراحي سازه ۷ سقف با قاب خمشی بتنی متوسط به همراه ديوار برشی بتنی متوسط از صفر تا ۱۰۰ می باشد.

فصل هفتم: تحليل طيفی سازه‌ها

پروژه شماره ۱۳ : تحليل طيفی يک سازه ۳ طبقه به صورت دستی

در پروژه فوق به تعيين پارامترهای زير مي پردازيم

۱-محاسبه ماتريس جرم

۲-محاسبه ماتريس سختی

۳-محاسبه فرکانس طبيعی و زمان تناوب‌ها

۴-نمايش شکل مدهای ارتعاشی

۶-محاسبه جرم مدی

۷-محاسبه ضريب تحريک

۸-محاسبه ضريب بازتاب

۹-محاسبه ضريب مشارکت و جذب جرم

۱۰-محاسبه شتاب بزرگی شتاب

۱۱-محاسبه نيروی جانبی طيفی درهرطبقه

۱۲-محاسبه برش پايه طيفی

۱۳-محاسبه برش پايه استاتيکی معادل

پروژه شماره ۱۴ : تحليل طيفی سازه ۶ سقف

پروژه شماره ۱۵ : تعيين تغيير مکان نسبی با استفاده از زمان تناوب تحليلی

اين پروژه شامل تعيين تغيير مکان نسبی طبقات در سازه ۶ سقف با سيستم قاب خمشی در يک راستا و قاب خمشی و ديوار برشی در راستای ديگر و همچنين  تعيين زمان تناوب تحليلی سازه به روش رايلی و مقايسه آن با مقدار نرم افزار می باشد.

فصل هشتم: تحليل لرزه ای ديافراگم‌ها

پروژه شماره ۱۶ : تحليل نيروی های وارد بر ديافراگم به همراه طراحی اجزاي مرزی و …

اين پروژه شامل موارد زير می باشد.

– تعيين نيروی وارده در طبقه و تعيين نيروی ديافراگم

– تحليل ديافراگم

– طراحی اجزای مرزی (Chord) و جمع کننده نيروها (Collector)

– مشاهده نتايج برنامه

پروژه شماره ۱۷ : تعيين مساحت ميلگردهای جمع کننده نيروها و برش اصطکاک در کنار …

دراين پروژه به تعيين مساحت ميلگرد مورد نياز در تير متصل به ديوار U شکل و همچنين تعيين مساحت ميلگرد برش اصطکاک در کنار ديوار U شکل پرداخته‌می‌شود.

پروژه شماره ۱۸ : تحليل ديافراگم سازه ۴ سقف با سيستم دو گانه

اين پروژه نحوه تعيين موارد زير براي يک سازه ۴ سقف با سيستم دوگانه مي باشد.

۱- تعيين برش طبقات تحت اثرنيروهای جانبی لرزه ای

۲-تعيين نيروی ديافراگم در طبقات

۳-تعيين سهم نيروی ديافراگم در ديوار برشی و يکی از قابهای خمشی

۴-تعيين برش اسمی ديافراگم

۵-طراحی کالکتور(جمع کننده نيرو)

پروژه شماره ۱۹ : تعيين ضخامت دال بتنی در سقف های متصل به ديوارهای محيطی

در اين پروژه نحوه محاسبه ضخامت دال بتنی در سقف های تيرچه بلوک با استفاده از روابطn مربوط به ديافراگم ها بررسی می گردد.

فصل نهم: تحليل و طراحی دال‌های دو طرفه

پروژه شماره ۲۰ : تحليل و طراحي دال دو طرفه به روش مستقيم و مقايسه آن با نرم افزار

اين پروژه شامل موارد زير می باشد.

– تعيين ضخامت دال های دو طرفه

– تحليل و طراحي دال به روش مستقيم

– تحليل و طراحي دال با استفاده از نرم افزار

– مشاهده و مقايسه نتايج

پروژه شماره ۲۱ : تعيين برش پانچ در دال‌های تخت

اين پروژه شامل موارد زير می باشد.

– تعيين برش پانچ ستون‌های کناری

– تعيين برش پانچ توسط برنامه و مقايسه نتايج

– نمايش ميلگرد‌گذاری ويژه در گوشه هاي دال

پروژه شماره ۲۲ : نمايش رفتار نيرويي قاب‌ها ناشی از رفتارصفحه‌ای و غشايی دال‌ها

در اين پروژه می توانيد موارد زير را دنبال کنيد.

– تعيين لنگرهای وارده بر يکی از تير قابهای انتخابب تحت بارهای ثقلی

– تعيين لنگرهای وارده بر يکی از تير قابهای انتخابی تحت بار جانبي لرزه ای

– جمع لنگرهای طراحی تير قاب انتخابی

پيوست‌ها

منابع و مآخذ کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016

انتشارات نوآور

پی دی اف بخشی از کتاب

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016

16 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب الکترونیکی طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

 1. نمره 5 از 5

  انور حسن پور نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۸/۰۹/۰۵ برای فراموش نشدن محاسبات دستی و کنترل سری از ظوابط طراحی کتاب خوبی است

 2. نمره 4 از 5

  جواد شرفی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۸/۰۳/۱۷ کاربردی

 3. دانیال نظر روی نسخه چاپی

  فایل مدل های ساخته شده در کتاب رو از کدوم قسمت سایت میشه دانلود کرد؟؟؟؟؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور نظر روی نسخه چاپی

   سلام وقت بخیر، برای اطلاع بیشتر لطفا در ساعات کاری با دفتر انتشارات و همکاران ما در بخش مشاوره تماس بگیرین تا راهنمایی نمایند. موفق باشید.
   ساعت کاری:
   شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۷:۳۰
   و پنج‌شنبه: ۱۰ الی ۱۴
   تلفن: ۲-۰۲۱۶****۱۹۰

 4. کاربر نظر روی نسخه چاپی

  سلام . ببخشید من می خواهم کتاب اموزش etabs 2018 را بگیرم که با تغییرات تیین نامه همخوانی دارد ولی نرم افزار ۲۰۱۶ دارم. می خواستم ببینم این دو نرم افزار با هم خیلی فرق دارند. ۰۹۱۱****۷۹۰

  • پشتیبانی انتشارات نوآور نظر روی نسخه چاپی

   سلام وقت بخیر، کتاب آموزش ETABS 2018 بر اساس ویرایش جدید مباحث ۶ و ۹ بروز شده است. اما در مورد نرم افزار ها: نرم افزار ETABS 2018 و ۲۰۱۶ خیلی با هم تفاوتی ندارند و می توانید از نسخه ۲۰۱۶ هم برای آموزش استفاده نمایید. لطفا به این لینک رجوع کنید. موفق باشید.

 5. کاربر نظر روی نسخه چاپی

  این کتاب طبق مبحث ۹ سال ۹۹ هست؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور نظر روی نسخه چاپی

   سلام وقت بخیر، میتوانید کتاب”طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2018 “را تهیه نمایید که بر اساس آخرین ویرایش مباحث ۶ و ۹ مقررات ملی ساختمان بروز شده است. لطفا به این لینک رجوع نمایید. موفق باشید.

 6. نمره 5 از 5

  علی میزبانی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۹/۰۷

 7. نمره 5 از 5

  میثم زمانی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۷/۲۶

 8. نمره 3 از 5

  مصطفی اسحاقی کوپایی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۶/۰۴

 9. نمره 3 از 5

  رحیم پزشکان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۸/۱۰/۰۸

 10. نمره 5 از 5

  سهیل سلیمان زاده مقدم نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۷/۱۱/۱۲

 11. نمره 4 از 5

  شکرالله بور نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۷/۰۴/۳۰

 12. نمره 2 از 5

  محمدجواد بوالحسنی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۷/۰۳/۲۴

 13. نمره 5 از 5

  مسعود میرهادی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۷/۰۲/۲۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.