محرممحرم
‎-%۵

کتاب الکترونیکی قانون شهرداری‌ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مشخصات کتاب‌الکترونیکی:

نویسنده/ مترجم مهندس جعفر جعفری اصل

مهندس سیما اوحدی

ناشر نوآور
تعداد صفحات 114
نوع کتاب الکترونیکی (آنلاین و غیرقابل دانلود)

توجه: جهت مطالعه‌ی این کتاب الکترونیکی، حتما باید از نرم‌افزار ویندوز یا اپلیکیشن اندروید انتشارات نوآور استفاده نمایید. چنانچه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی ندارید، هیچ راه دیگری برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توانید قبل از خرید محصول، نرم‌افزار نوآور آنلاین را از لینک زیر نصب کرده و از اجرای بدون مشکل آن اطمینان حاصل کنید:
NPub.ir/v

دقت کنید که مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی صرفا به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و قابلیت دانلود یا پرینت فایل کتاب وجود ندارد.

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

3 در انبار

نکات مهم قبل از خرید کتاب الکترونیکی
 1. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی فقط از طریق نرم‌افزار اندروید/ویندوز نوآور وجود دارد.
 2. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی روی دستگاه‌های آیفون و مک وجود ندارد.
 3. امکان دانلود فایل PDF هیچ کدام از کتاب‌های سایت وجود ندارد.
 4. حداقل مشخصات موردنیاز کامپیوترتان: رم 4 گیگابایت و ویندوز 10 با معماری 64بیتی.
 5. حداقل مشخصات موردنیاز گوشی اندرویدی شما: اندروید 7 و 1 گیگابایت فضای خالی.
 6. لطفا پیش از خرید، از نصب و اجرای نرم‌افزار نوآور مطمئن شوید.

توضیحات

کتاب قانون شهرداری‌ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

کتاب قانون شهرداری‌ها و تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:

مقدمه مؤلف

قسمت اول: قانون شهرداری‌ها

 مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات
فصل اول: در تأسیس شهرداری‌
قانون شهرداری‌ها- فصل دوم‌ : انتخابات انجمن شهر
قانون شهرداری‌ها- فصل سوم: در تشکیل انجمن شهر‌‌
قانون شهرداری‌ها- فصل چهارم: وظایف انجمن شهر‌
 قانون شهرداری‌ها- فصل پنجم: در انتخابات شهردار و معاون شهرداري
قانون شهرداری‌ها- فصل ششم: در وظایف شهرداری‌
قانون شهرداری‌ها- فصل هفتم: مقررات استخدامی و مالی‌
قانون شهرداری‌ها- فصل هشتم: در مقررات جزایی‌
قانون شهرداری‌ها- فصل نهم: خاتمه‌

قسمت دوم: قانون شوراهای اسلامی کشور (قانون تشکیـلات، وظـایف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور  و انتخـاب شهـرداران بـا اصلاحـات و الحاقات بعدی)

قـانون تشکیـلات، وظـایـف و انتخابـات   شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شوراهای اسلامی کشور- فصل اول: تشكيلات‌
قانون شوراهای اسلامی کشور- فصل دوم: انتخابات‌
قانون شوراهای اسلامی کشور- فصل سوم: وظایف و اختیارات شوراها
قانون شوراهای اسلامی کشور- فصل چهارم: ترتیب رسیدگی به تخلفات
قانون شوراهای اسلامی کشور- فصل پنجم: سایر مقررات
آیین‌نـامه اجـرایـی مـاده ۸۰ (مـاده ۹۰ تنقیحی)  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۹۶
دستـورالعمل مـاده۴ آیين‌نـامه اجـرايي ماده۹۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات ‏شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهـرداران، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحـات بعدي
شيوه‌نامه ماده۹ آیين‌نامه اجرايي ماده۹۰ قانون تشكيلات، وظايف، و انتخابات ‏شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي

قسمت سوم: پیوست‌ها

پیوست شماره ۱: قانون فهرست نهادهـا و  مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۹/۴/۱۳۷۳
پیوست شمـاره ۲: قـانـون اصلاح  ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب ۷/۰۴/۱۳۲۸
پیوست شماره ۳: آیین‌نامه احداث بنا در   خـارج از محدوده قـانونی وحـریـم شهرهـا مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۵۵
پیوست شماره ۴: قانون منع فروش و واگذاری اراضی   فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۸۱
پیوست شماره ۵: آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن  و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۸۳
پیوست شمـاره ۶: قـانون حفظ کـاربری   اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴
پیوست شماره ۷: آیین‌نامه اجرایی قانون   حفظ کـاربـری اراضی زراعـی و بـاغ‌هـا، مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۸۶
پیوست شماره ۸: قـانون جلوگیـری از خُـرد شدن  اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی   مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۸۳
پیوست شماره ۹: آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری  از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۹۵
پیوست شماره ۱۰: قانون رسیـدگـی   به تخلفات اداری، مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲
‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري- فصل اول: تشكيلات و حدود و وظايف
‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري- فصل دوم: تخلفات اداري
قانون رسيدگي به تخلفات اداري- فصل سوم: مجازات‌ها
قانون رسيدگي به تخلفات اداري- فصل چهارم: ساير مقررات
پیوست شمـاره ۱۱: آیین‌نـامه اجـرایـی قـانـون    رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۷۳
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  فصل اول: تشکیلات، وظایف و صلاحیت
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  فصل دوم: شروع به رسیدگی
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  فصل سوم: چگونگی رسیدگی به تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  فصل چهارم: هماهنگی و نظارت
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری  فصل پنجم: سایر مقررات
پیوست شماره ۱۲: قانون مربوط به تملک   زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی، مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۳۹
پیوست شماره ۱۳: طرح آیین‌نامه اجرائی قانون مربوط  به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی، مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۳۹
پیوست شماره ۱۴: قانون مجازات انتشار و  افشای اسنـاد محرمـانه و سـری دولتـی،   مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳
پیوست شماره ۱۵: آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد   سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۵۴
قسمت اول: طبقه‌بندی اسناد
قسمت دوم: نحوه مشخص کردن نوع اسناد سری و محرمانه
قسمت سوم: طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه
ضمیمه شماره ۱:   مواد منسوخ از (قانون شهرداری‌ها) و (قـانون شوراهای اسلامی کشور)
ضمیمه شماره ۲:   موارد نامعتبر (قانون شهرداری‌ها) و (قانون شوراهای اسلامی کشور)

منابع و مأخذ

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

پی دی اف بخشی از کتاب

کتاب قانون شهرداری‌ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

14 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب الکترونیکی قانون شهرداری‌ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 1. نمره 3 از 5

  محمد شهبازی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۵/۰۶ متوسط

 2. نمره 5 از 5

  عرفان تمسکی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۱۲/۱۱ عالی

 3. نمره 5 از 5

  آرش غدیری نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۱۰/۰۴ عالی

 4. نمره 5 از 5

  نفیسه دشتبان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۱/۰۳/۲۹

 5. نمره 5 از 5

  مهدی کلانتری خاندانی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۱/۰۲/۲۰

 6. نمره 5 از 5

  فرید پوینده نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۵/۲۶

 7. نمره 5 از 5

  رضا نجفیان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۲/۱۲

 8. نمره 5 از 5

  هادی یگانه نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۱۱/۱۸

 9. نمره 5 از 5

  علی حسین پور نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۱۰/۱۸

 10. نمره 5 از 5

  توحید قربانی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۹/۲۲

 11. نمره 5 از 5

  بهنام ستوده گیگلو نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۹/۱۴

 12. نمره 5 از 5

  آرمین محمودیان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۸/۲۸

 13. نمره 3 از 5

  یاسر جلالیان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۲/۰۱

 14. نمره 5 از 5

  مسعود میرهادی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۷/۰۲/۲۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی قانون شهرداری‌ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.