‎-%۵

کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

مشخصات کتاب‌الکترونیکی:

نویسنده/ مترجم
حسین بختیاری/امیر بهرام درایی/آنتونی آندون
ناشر پارسیا
تعداد صفحات 226
نوع کتاب الکترونیکی (آنلاین و غیرقابل دانلود)

توجه: جهت مطالعه‌ی این کتاب الکترونیکی، حتما باید از نرم‌افزار ویندوز یا اپلیکیشن اندروید انتشارات نوآور استفاده نمایید. چنانچه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی ندارید، هیچ راه دیگری برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توانید قبل از خرید محصول، نرم‌افزار نوآور آنلاین را از لینک زیر نصب کرده و از اجرای بدون مشکل آن اطمینان حاصل کنید:
NPub.ir/v

دقت کنید که مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی صرفا به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و قابلیت دانلود یا پرینت فایل کتاب وجود ندارد.

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

9 در انبار

نکات مهم قبل از خرید کتاب الکترونیکی
 1. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی فقط از طریق نرم‌افزار اندروید/ویندوز نوآور وجود دارد.
 2. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی روی دستگاه‌های آیفون و مک وجود ندارد.
 3. امکان دانلود فایل PDF هیچ کدام از کتاب‌های سایت وجود ندارد.
 4. حداقل مشخصات موردنیاز کامپیوترتان: رم 4 گیگابایت و ویندوز 10 با معماری 64بیتی.
 5. حداقل مشخصات موردنیاز گوشی اندرویدی شما: اندروید 7 و 1 گیگابایت فضای خالی.
 6. لطفا پیش از خرید، از نصب و اجرای نرم‌افزار نوآور مطمئن شوید.

توضیحات

کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

بخشی از کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

انواع روش‌های تولید الکتریسیته

تربیو الکتریک

به پدیده تولید الکتریسیته بر اثر اصطکاک، خاصیت تربیوالکتریک گویند. از موارد کاربران آن می‌توان در ژنراتور الکترواستاتیک یاد نمود.

الکتروشیمیایی

تولید الکتریسیته حاصل از واکنش‌های شیمیایی را روش الکتروشیمی نامند. از موارد کاربرد می‌توان انواع باتری را نام برد.

طریقه پیزو الکتریک

به پدیده تولید الکتریسیسته از طریق فشار وارده به کوارتز که منجر به خروج الکرون‌ها گردد روش پیزو الکتریک گویند. موارد کاربرد تکنولوژی یاد شده در فشارسنج، میکروفون، گوشی کریستالی، پیکاپ گرامافون

طریقه ترمو الکتریک

تولید الکتریسیته از طریق حرارت به دو فلز غیر هم جنس را روش ترموالکتریک گفته و به اتصال فلزات ترموکوپل گویند. روش یاد شد جهت اندازه گیری درجه حرارت کوره استفاده گردد.

طریقه قتوالکتریک

به تولید انرژی از طریق اثر نور، فتوالکتریک گویند. از موارد کاربرد می‌توان پنل های خورشیدی را نام برد.

طریقه الکترومغناطیس

یکی از متداول‌ترین روش‌های استفاده شده در ژنراتورها، تولید الکتریسیته از خاصیت مغناطیس بوده که روش یاد شده را الکترومغناطیس گویند.

جریان الکتریکی

یکی از متداول‌ترین روش‌های استفاده شده در ژنراتورها، تولید الکتریسیته از خاصیت مغناطیس بوده که روش یاد شده را که الکترومغناطیس گویند.

شدت جریان الکتریکی

شدت جریان الکتریکی که نماد I مشخصه آن می‌باشد به سرعت حرکت الکترون‌ها در واحد زمان در یک مدار گویند. واحد انداره‌گیری شدت جریان آمپر A می‌باشد.

حداکثر جریان مجاز

حداکثر مقدار جریانی که در مدت بینهایت بدون بروز مشکل در خاصیت هادی، عملکرد آن و یا حتی تغییر شکل ظاهری توسط مصرف کننده یا هادی تحمل باشد را حداکثر جریان مجاز گویند.

جریان موثر

معادل ۷۰۷/. برابر حداکثر جریان تک فاز سینوسی را جریان موثر می‌نامند. ضریب یاد شده از تقسیم ۱ رادیکال دو به دست می‌آید.

قهرست مطالب 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آشنایی با مبانی برق 

۱-۱ انواع روش‌های تولید الكتریسیته
۱-۱-۱ تریبو الكتریك
۱-۱-۲ الكتروشیمیایی
۱-۱-۳ طریقه پیزوالكتریك
۱-۱-۴ طریقه ترموالكتریك
۱-۱-۵ طریقه فتوالكتریك
۱-۱-۶ طریقه الكترومغناطیسی
۱-۲ جریان الكتریكی
۱-۲-۱ شدت جریان الكتریكی
۱-۲-۲ آمپر Ampere
۱-۲-۳ حداكثر جریان مجاز
۱-۲-۴ جریان موثر
۱-۳ اختلاف پتانسیل الكتریكی
۱-۳-۱ ولتاژ Voltage
۱-۳-۲ مقایسه ولتاژ در كشورهای مختلف
۱-۴ فركانس یا بسامد Frequency
۱-۵ مقاومت الكتریكی Resistance
۱-۵-۱ اهم OHM
۱-۵-۲ توان مجاز
۱-۵-۳ طریقه شناسایی مقاومت‌ها
۱-۵-۴ ضریب مقاومت مخصوص
۱-۵-۵ ضریب حرارتی
۱-۵-۶ عوامل موثر بر مقاومت الكتریكی
۱-۵-۷ انواع مقاومت
۱-۵-۸ روش اندازه‌گیری مقاومت‌ها
۱-۶ قابلیت هدایت الكتریكی Conductance
۱-۶-۱ ضریب هدایت مخصوص
۱-۷ ترانسفورماتور
۱-۸ خازن
۱-۸-۱ خازن‌های الكترولیتی
۱-۸-۲ خازن‌های عددی
۱-۸-۳ نحوه خواندن
۱-۹ دیود Diode
۱-۹-۱ روش‌های تست سالم بودن دیود
۱-۱۰ وریستور Varistor
۱-۱۱ رله
۱-۱۱-۱ انواع رله
۱-۱۱-۲ كاربرد انواع رله‌ها
۱-۱۱-۳ رله اضافه بار
۱-۱۱-۴ بیمتال
۱-۱۱-۵ رله خطای زمین
۱-۱۱-۶ رله كنترل فاز
۱-۱۲ كنتاكتور
۱-۱۲-۱ تفاوت رله و كنتاكتور
۱-۱۲-۲ مزایای كنتاكتور نسبت به كلیدهای دستی صنعتی
۱-۱۲-۳ پایه‌های كنتاكتور
۱-۱۳ فیوز
۱-۱۴ برق سه فاز
۱-۱۵ مقاومت ترمز Brake Resistor/Resistance
۱-۱۶ انواع كابل
۱-۱۶-۱ جریان مجاز کابل‌ها بر حسب مسافت و مقطع
۱-۱۶-۲ ضریب تصحیح انتخاب سیم بر حسب تغییرات دما
۱-۱۶-۳ جدول افت ولتاژ برحسب طول سیم و جریان
۱-۱۶-۴ جریان مجاز كابل مسی بر حسب مقاطع و عایق
۱-۱۶-۵ انتخاب سیم برحسب توان موتور
۱-۱۶-۶ مقایسه كابل‌های RS232 و RS485
۱-۱۷ IP چیست؟
۱-۱۸ مبانی موتورهای الكتریكی
۱-۱۸-۱ شناخت موتورهای الكتریكی
۱-۱۸-۲ انواع موتورهای الكتریكی
۱-۱۸-۳ پلاك خوانی موتورهای الكتریكی
۱-۱۸-۴ ترمز موتور
۱-۱۸-۵ مكانیزم تهویه موتور
۱-۱۹ انكودر
۱-۱۹-۱ انواع انكودر از نظر عملكردی
۱-۱۹-۲ نمونه‌ای از مشخصات فنی انكودرها
۱-۱۹-۳ اصول كار و تنظیمات انكودرها
۱-۱۹-۴ مزایای استفاده از انكودر
۱-۱۹-۵ موارد مهم در انتخاب انكودر
۱-۱۹-۶ موارد مهم در نصب انكودر
۱-۱۹-۷ نمونه‌ای از مراحل Training انكودر
۱-۱۹-۸ نمونه ای دیگر از training آسانسور با استفاده از انكودر
۱-۱۹-۹ خطاهای سیستم انكودر
۱-۱۹-۱۰ تنظیمات انكودر
۱-۱۹-۱۱ ترتیب سیم بندی
۱-۲۰ كلیدهای محدود كننده Limitswitch
۱-۲۱ سنسورها
۱-۲۲ مكانیزم پاسخگویی به فرمان‌ها
۱-۲۲-۱ پوش باتن Push Button
۱-۲۲-۲ داون كلكتیو Down collective
۱-۲۲-۳ فول كلكتیو Full Collective / Collective Selective
۱-۲۲-۴ نوع كامل
۲-۲۲-۵ نوع تركیبی
۱-۲۳ مكانیزم رویزیون
۱-۲۴ كلید آتش نشان Fireman Switch
۱-۲۵ تابلو برق اصلی
۱-۲۶ انواع سیستم‌های تشخیص طبقه
۱-۲۶-۱ روش نصب سنسور مغناظیسی
۱-۲۶-۲ مراحل پاسخ به احضارها
۱-۲۶-۳ نصب محرك سنسور توقف ۱CF
۱-۲۶-۴ نصب محرك سنسور توقف CF3
۱-۲۶-۵ نصب آهنرباهای گرد و خطی
۱-۲۷ تراول كابل
۱-۲۷-۱ کابل گرد Round
۱-۲۷-۲ تراول کابل تخت Flat موازی
۱-۲۷-۳ تراول کابل تخت Flat گروهی
۱-۲۷-۴ سیم بندی تراول كابل

فصل دوم: اصول كار تابلو فرمان  

۲-۱ تابلو فرمان آسانسور
۲-۱-۱ تابلوهای رله‌ای
۲-۱-۲ تابلو دیجیتالی
۲-۱-۳ تابلوهای مجهز به PLC
۲-۱-۴ تابلوهای میكروكنترلری
۲-۲ انواع تابلوفرمان میكروكنترلری
۲-۲-۱ تابلوفرمان بدون IP
۲-۲-۲ تابلوفرمان دارای IP
۲-۲-۳ تابلو Open Loop
۲-۲-۴ تابلو Close Loop
۲-۳ اجزای اصلی تابلو فرمان
۲-۳-۱ كنتاكتور مكانیكی
۲-۳-۲ ترانسفورماتور كاهنده
۲-۳-۳ ترمینال
۲-۳-۴ داكت
۲-۳-۵ درایو
۲-۳-۶ رله كنترل بار
۲-۳-۷ رله كنترل فاز
۲-۳-۸ برد سخنگو
۲-۳-۹ برد دیود تغذیه
۲-۳-۱۰ سایر اجزای تابلو فرمان
۲-۴ انواع مدار‌های فرمان و قدرت
۲-۴-۱ مدار قدرت ۳۸۰ولت
۲-۴-۲ مدار فرمان ۹۰ تا ۲۲۰ ولت
۲-۴-۳ مدار فرمان ۵ تا ۲۴ ولت
۲-۵ تفاوت سیستم كاركدك و ساده
۲-۶ خروجی‌های تابلو فرمان
۲-۷ الزامات استاندارد درخصوص محل نصب تابلو فرمان
۲-۸ مراحل نصب تابلو فرمان
۲-۹ معرفی ترمینال‌های همسان در انواع تابلو فرمان
۲-۱۰ ترمینال‌های برد D1
۲-۱۱ معرفی ترمینال‌ها
۲-۱۱-۱ ترمینال‌های خاص راه‌اندازی
۲-۱۲ تعریف سری ایمنی
۲-۱۲-۱ كنتاكت فلكه گاورنر موتورخانه
۲-۱۲-۲ حد بالا و پایین
۲-۱۲-۳ استپ قارچی چاله و سقف كابین
۲-۱۲-۴ كنتاكت درب طبقه
۲-۱۲-۵ كنتاكت درب كابین
۲-۱۲-۶ كنتاكت فلكه هرزگرد گاورنر
۲-۱۲-۷ كنتاكت فتوسل
۲-۱۲-۸ كنتاكت ضربه گیر
۲-۱۲-۹ كنتاكت سیم بكسل جبران
۲-۱۲-۱۰ كنتاكت دریچه‌های بازرسی و خروج اضطراری
۲-۱۳ اصول كار با برد اصلی تابلو
۲-۱۴ تنظیمات Main setting
۲-۱۵ تنظیمات Door No.1 setting
۲-۱۶ تنظیمات Door No.2 setting
۲-۱۷ پارامترهای منوی Numerator
۲-۱۷-۱ نمراتور
۲-۱۷-۲ نحوه برنامه‌ریزی نمراتور
۲-۱۷-۳ نحوه تنظیم نمراتور
۲-۱۸ پارامترهای منوی Travel Status
۲-۱۹ پارامترهای منوی Travel Status Timesr
۲-۲۰ پارامترهای منوی Error Monitoring
۲-۲۱ پارامترهای منوی Error Parameters
۲-۲۲ پارامترهای منوی Safety & Protection
۲-۲۳ پارامترهای منوی Load default
۲-۲۴ پارامترهای منوی System setting
۲-۲۵ پارامترهای منوی Tacho setting
۲-۲۶ حداكثر زمان حركت كابین
۲-۲۷ لیست خطاها و پیغام‌های تابلو فرمان
۲-۲۸ برد نجات
۲-۲۹ برد AVA MP3
۲-۳۰ روش برنامه‌ریزی كارت حافظه MMC
۲-۳۱ نحوه تنظیم دیپ سوئیچ‌ها
۲-۳۲ بررسی خطاها با توجه به نمایشگر Link و وضعیت ۷-Segment
۲-۳۳ تنظیم موتورسیف – کنترل فاز
۲-۳۳-۱ تنظیم موتورسیف برای حفاظت دور تند موتور
۲-۳۳-۲ تنظیم موتورسیف برای حفاظت دور كند موتور
۲-۳۳-۳ کنترل فاز در برد موتور سیف
۲-۳۴ تغییر سیستم از خزش به كنترل مستقیم
۲-۳۴-۱ سیستم كنترل سرعت به همراه خزش Creepy Speed
۲-۳۴-۲ سیستم دسترسی مستقیم Direct approach
۲-۳۴-۳ مزایای سیستم Direct approach عبارتند از:
۲-۳۵ مكانیزم اطلاع رسانی از طریق تلفن همراه
۲-۳۶ برد ADO
۲-۳۶-۱ موارد مهم در استفاده از مكانیزم ADO
۲-۳۷ تابلو نجات اضطراری
۲-۳۷-۱ شرایط كاركرد تابلو نجات اضطراری
۲-۳۷-۲ عملكرد تابلو نجات اضطراری
۲-۳۷-۳ نكات مهم در انتخاب و نصب تابلو نجات اضطراری
۲-۳۷-۴ اجزای تابلو نجات اضطراری
۲-۳۷-۵ نكات مهم در نصب تابلو نجات اضطراری
۲-۳۸ تابلو فرمان آسانسور هیدرولیك
۲-۳۸-۱ شیرهای كنترل جهت
۲-۳۸-۲ شیرهای كنترل فشار
۲-۳۸-۳ شیرهای اطمینان
۲-۳۸-۴ شیرهای كنترل جریان
۲-۳۸-۵ شیرهای كاهنده سرعت
۲-۳۸-۶ شیر محدود کننده یکطرفه
۲-۳۸-۷ ترمینال‌های خاص تابلو هیدرولیك
۲-۳۸-۸ هم سطح سازی مجدد
۲-۳۸-۹ تنظیمات نرم افزاری
۲-۳۸-۱۰ ورودی‌های سنسورها
۲-۳۸-۱۱ فعال شدن سنسورها
۲-۳۸-۱۲ چیدمان آهن رباها
۲-۳۸-۱۳ نكات مهم جهت كاهش تاثیرات سیگنال های مزاحم
۲-۳۸-۱۴ نكات مهم در باتری های نوع سیلد اسید (در بخش نجات اضطراری)

فصل سوم: اصول كار و تنظیمات درایو 

۳-۱ تاریخچه بكارگیری درایو
۳-۲ مكانیزم كنترل سرعت ACVV
۳-۳ تعریف مكانیزم ۳VF
۳-۴ مفهوم جرك Jerk
۳-۵ انواع درایو
۳-۶ درایو با قابلیت استفاده از برق برگشتی
۳-۷ مزایای درایوها
۳-۸ معایب استفاده از درایو
۳-۹ مزایای درایو در موتورهای سه فاز آسنكرون
۳-۱۰ مواردی كه بایستی از درایو استفاده گردد
۳-۱۱ المانهای موثر در انتخاب درایو
۳-۱۲ انواع تیون درایو
۳-۱۳ تجهیزات نصب شده جهت استفاده از درایو
۳-۱۴ نكات مهم در نصب درایو
۳-۱۵ عمل رمپ Ramp
۳-۱۶ معرفی درایوهای Yaskawa
۳-۱۷ معرفی درایو Yaskawa L1000A
۳-۱۸ ابعاد درایو برحسب كیلووات موتور و ولتاژ برق ورودی
۳-۱۹ انواع فیلترهای توصیه شده
۳-۲۰ مشخصات فنی درایو
۳-۲۱ نقشه مدار برق و اتصالات درایو Yaskawa L1000A
۳-۲۲ تنظیمات درایو Yaskawa
۳-۲۳ آشنایی با منوهای درایو یاسكاوا L1000A
۳-۲۴ مقادیر ورودی و خروجی درایو
۳-۲۵ آشنایی با ترمینال‌های درایو یاسكاوا
۳-۲۶ پارامترهای درایو یاسكاوا
۳-۲۷ حالت‌های مختلف autotuning موتور
۳-۲۸ نمونه جدول tuning موتور
۳-۲۹ خطاهای عمومی درایو
۳-۳۰ خطاهای درایو L1000A Yaskawa
۳-۳۱ تنظیمات درایو Danfoss
۳-۳۲ تشریح پارامترهای درایو Danfoss
۳-۳۳ خطاهای درایو Danfoss
۳-۳۴ tuning درایو Danfoss
۳-۳۵ تنظیمات درایو Gefran ADL200
۳-۳۶ پارامترهای درایو جفران ADL300

فصل چهارم: نكات مهم راه اندازی 

۴-۱ اتصالات صحیح تابلوهای درایو دار و بدون داریو
۴-۱-۱ كابل قدرت موتور
۴-۱-۲ كابل مقاومت ترمز
۴-۱-۳ كابل ارت
۴-۱-۴ توصیه كاهش نویز
۴-۲ علل بروز لرزش در سیستم‌های درایودار
۴-۲-۱ عوامل بروز مشکل در زمان شتاب مثبت افزاینده در زمان آغاز حركت
۴-۲-۲ عوامل بروز مشکل در زمان حركت كابین با سرعت ثابت
۴-۲-۳ عوامل بروز مشکل در زمان شتاب منفی کاهنده جهت توقف در طبقه
۴-۲-۴ عوامل بروز مشکل در زمان Leveling همسطح سازی
۴-۲-۵ راه حل‌های پیشنهادی
۴-۳ خطاهای تابلو فرمان
۴-۴ چك لیست آزمون نهایی در زمان راه اندازی
۴-۴-۱ بررسی اتصالات
۴-۴-۲ بررسی عملكرد مكانیزم‌های ایمنی
۴-۴-۳ آزمون كنترل فاز، كنترل بار و كنترل حرارت
۴-۴-۴ آزمون بالانس بودن كابین
۴-۴-۵ آزمون ایمنی‌های داخل كابین

فصل پنجم: ایمنی كار با تجهیزات برقی 

۵-۱ توصیه‌های ایمنی
۵-۱-۱ چاه آسانسور
۵-۱-۲ پرتگاه‌ها
۵-۲ سیم‌كشی ساختمانی
۵-۳ كلید و پریز
۵-۴ فیوزها و قطع كننده‌ها
۵-۵ اتصال به زمین
۵-۵-۱ اتصال به روش زمین عمیق
۵-۵-۲ اتصال به روش زمین سطحی
۵-۵-۳ اتصال تجهیزات به ارت
۵-۶ استفاده ایمن از ابزارآلات
۵-۷ استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری
۵-۸ توصیه‌های ایمنی در فرایند بازدید
۵-۹ نكات مهم درخصوص قفل گذاری و لیبل زنی
۵-۱۰ نكات مهم در زمان پل نمودن مدارهای ایمنی
۵-۱۰ ویژگی‌های سیم‌های پل (جامپر‌ها)
۵-۱۱ ولتاژهای ایمن و غیر ایمن
۵-۱۲ برق گرفتگی
۵-۱۲-۱ اثر عبور جریان الكتریكی از بدن
۵-۱۲-۲ آستانه احساس و انقباض
۵-۱۲-۳ مقدار جریان غیر مخرب
۵-۱۲-۴ مقدار ولتاژ غیر مخرب
۵-۱۲-۵ مقدار فركانس غیر مخرب
۵-۱۲-۶ خطرات جریان ولتاژ بالا
۵-۱۲-۷ آثار برق گرفتگی
۵-۱۲-۸ شرایط بدنی
۵-۱۲-۹ كمك به فرد برق گرفته
۵-۱۲-۱۰ عوامل موثر در برق گرفتگی

منابع و مآخذ کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

پی دی اف قسمتی از کتاب

کتاب مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

10 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور

 1. نمره 5 از 5

  علی وحدانیان نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۱/۰۷/۰۵ سپاسگذارم

 2. نمره 4 از 5

  فراز احمدی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۲/۲۷ کتاب خوبی هستش حیف که خیلی خلاصه توضیح داده شده

 3. نمره 5 از 5

  رحمان خضرپور نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۷/۱۱ کتاب خوبی هست

 4. نمره 5 از 5

  محمد مفاخری نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۹/۰۴/۰۶ کتاب کاملی بود ممنون

 5. نمره 5 از 5

  علیرضا شیری نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۳/۰۲/۲۵

 6. نمره 4 از 5

  جواد دهقانی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۶/۰۴

 7. نمره 5 از 5

  میلاد بابازاده نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۲/۲۴

 8. نمره 5 از 5

  مرتضی علی محمدی نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۰۰/۰۲/۲۱

 9. نمره 5 از 5

  محمد زاده رستم نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۸/۰۴/۲۴

 10. نمره 3 از 5

  بابک وهاب زاده نظر روی نسخه چاپی

  خریدار۹۶/۱۰/۱۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی مرجع کاربردی برق و تابلو فرمان آسانسور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات پیشنهادی سایر کاربران سایت: