‎-%۷

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 325
سال چاپ 98
نوبت چاپ 4
سال ویرایش 92
شابک 9786003010055
سی‌دی ندارد
قطع کتاب وزیری
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

اطلاعات مربوط به این محصول 32 دقیقه قبل بروزرسانی شده است

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۷:۳۰
پنج شنبه:۱۰ الی ۱۴

در حال حاضر قابل فروش نیست

توضیحات

کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

پیش گفتار کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و با منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دورهای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

دکتر آخوندی در ادامه مقدمه خود افزودند:

در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است.

مقایسه کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سالهای اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

برای جبران فاصله شاخص های پیش گفته شده لازم است اولا نهادهای حاکمیتی سیاست گذار برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا به نظارت جدی تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اعمال گردد.

ثانیا سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارایه نمونه های عینی رعایت مقررات یاد شده و معرفی فن آوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند.

ثالثا مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان آن شوند.

فهرست کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

۱ – ۱۴ الزامات 

۱ – ۱ – ۱۴ دامنه کاربرد
۲ – ۱ – ۱۴ تعاریف
۳ – ۱ – ۱۴ استاندارد
۴ – ۱ – ۱۴ تغییر مقررات
۵ – ۱ – ۱۴ ساختمان های موجود
۶ – ۱ – ۱۴ توسعه، تغییر، تعمیر
۷ – ۱ – ۱۴ راهبری و نگهداری
۸ – ۱ – ۱۴ تغییر کاربری
۹ – ۱ – ۱۴ تخریب
۱۰ – ۱ – ۱۴ مصالح
۱۱ – ۱ – ۱۴ مدارک فنی
۱۲ – ۱ – ۱۴ بازرسی و آزمایش

۲ – ۱۴ تعاریف کتاب 

۱ – ۲ – ۱۴ کلیات
۲ – ۲ – ۱۴ فهرست تعاریف

۳ – ۱۴ مقررات کلی 

۱ – ۳ – ۱۴ کلیات

۲ – ۳ – ۱۴ پلاک گذاری
۳ – ۳ – ۱۴ حفاظت ساختمان
۴ – ۳ – ۱۴ محل دستگاهها
۵ – ۳ – ۱۴ نصب دستگاه ها
۶ – ۳ – ۱۴ فضاهای دسترسی

۴ – ۱۴ تعویض هوا 

۱ – ۴ – ۱۴ کلیات
۲ – ۴ – ۱۴ دهانه های ورود و خروج هوا
۳ – ۴ – ۱۴ تعویض هوای طبیعی
۴ – ۴ – ۱۴ تعویض هوای مکانیکی
۵ – ۴ – ۱۴ محاسبه حجم هوای تهویه

۵ – ۱۴ تخلیه هوا کتاب 

۱ – ۵ – ۱۴ کلیات
۲ – ۵ – ۱۴ الزامات تخلیه مکانیکی هوا
۳ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
۴ – ۵ – ۱۴ موتور و هواکش
۵ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی
۶ – ۵ – ۱۴ تخلیه هوای آشپزخانه تجاری

۶ – ۱۴ کانال کشی 

۱ – ۶ – ۱۴ کلیات
۲ – ۶ – ۱۴ پلنوم
۳ – ۶ – ۱۴ طراحی و ساخت کانال
۴ – ۶ – ۱۴ نصب کانال هوا
۵ – ۶ – ۱۴ عایق کاری کانال هوا

۶ – ۶ – ۱۴ دمپر آتش

۷ – ۱۴ دیگ آب گرمکن و مخزن آب گرم تحت فشار 

۱ – ۷ – ۱۴ کلیات
۲ – ۷ – ۱۴ آب گرم کن و مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی
۳ – ۷ – ۱۴ دیگ آب گرم و بخار
۴ – ۷ – ۱۴ لوازم اندازه گیری روی دیگها
۵ – ۷ – ۱۴ کنترل سطح پایین آب دیگ
۶ – ۷ – ۱۴ شیر اطمینان
۷ – ۷ – ۱۴ لوازم کنترل و ایمنی
۸ – ۷ – ۱۴ مخزن انبساط دیگ آب گرم

۸ – ۱۴ دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه 

۱ – ۸ – ۱۴ کلیات
۲ – ۸ – ۱۴ شومینه با سوخت جامد
۳ – ۸ – ۱۴ شومینه گازی
۴ – ۸ – ۱۴ بخاری نفتی با دودکش
۵ – ۸ – ۱۴ بخاری گازی با دودکش
۶ – ۸ – ۱۴ بخاری گازی بدون دودکش
۷ – ۸ – ۱۴ بخاری برقی
۸ – ۸ – ۱۴ کوره هوای گرم مستقیم
۹ – ۸ – ۱۴ کوره هوای گرم کانالی
۱۰ – ۸ – ۱۴ آب گرم کن با مخزن ذخیره
۱۱ – ۸ – ۱۴ آب گرم کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره
۱۲ – ۸ – ۱۴ گرم کننده برقی سونا
۱۳ – ۸ – ۱۴ کولرگازی

۱۴ – ۸ – ۱۴ کولر آبی

۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق 

۱ – ۹ – ۱۴ کلیات
۲ – ۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
۳ – ۹ – ۱۴ تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
۴ – ۹ – ۱۴ تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
۵ – ۹ – ۱۴ تأمین مکانیکی هوای احتراق
۶ – ۹ – ۱۴ دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق
۷ – ۹ – ۱۴ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

۱۰ – ۱۴ لوله کشی کتاب 

۱ – ۱۰ – ۱۴ دامنه کاربرد
۲ – ۱۰ – ۱۴ طراحی لوله کشی
۳ – ۱۰ – ۱۴ مصالح لوله کشی
۴ – ۱۰ – ۱۴ اجرای لوله کشی
۵ – ۱۰ – ۱۴ آزمایش
۶ – ۱۰ – ۱۴ عایق کاری
۱۱ – ۱۴ دودکش
۱ – ۱۱ – ۱۴ کلیات
۲ – ۱۱ – ۱۴ دودکش با مکش طبیعی
۳ – ۱۱ – ۱۴ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
۴ – ۱۱ – ۱۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه
۵ – ۱۱ – ۱۴ دودکش قائم فلزی
۶ – ۱۱ – ۱۴ دودکش قائم با مصالح بنائی

۷ – ۱۱ – ۱۴ دودکش شومینه
۸ – ۱۱ – ۱۴ لوله رابط دودکش
۱۲ – ۱۴ ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع
۱ – ۱۲ – ۱۴ کلیات
۲ – ۱۲ – ۱۴ مخزن سوخت مایع
۳ – ۱۲ – ۱۴ لوله کشی سوخت مایع
۴ – ۱۲ – ۱۴ آزمایش

۱۳ – ۱۴ تبرید 

۱ – ۱۳ – ۱۴ کلیات
۲ – ۱۳ – ۱۴ مبردها
۳ – ۱۳ – ۱۴ طبقه بندی سامانه های تبرید
۴ – ۱۳ – ۱۴ کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف
۵ – ۱۳ – ۱۴ الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید
۶ – ۱۳ – ۱۴ الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید
۷ – ۱۳ – ۱۴ لوله کشی سیستم تبرید
۸ – ۱۳ – ۱۴ آزمایش در کارگاه

۱۴ – ۱۴ کاهش فاصله مجاز 

۱ – ۱۴ – ۱۴ دامنه کاربرد
۲ – ۱۴ – ۱۴ کلیات
۳ – ۱۴ – ۱۴ جدول کاهش فاصله مجاز

منابع و مآخذ 

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی و عمران

توضیحات تکمیلی

وزن 466 g

پی دی اف قسمتی از کتاب

مشاهده صفحات اول کتاب

90 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی

 1. نمره 5 از 5

  ابوالحسن پلنگی

  خریدار۰۲/۰۵/۲۲ خوب

 2. نمره 5 از 5

  امین نوری

  خریدار۰۲/۰۴/۱۱ عالی

 3. نمره 5 از 5

  سیدعلی اصغر رحیمی

  خریدار۰۲/۰۴/۰۸ عالی

 4. نمره 5 از 5

  علی جهانشاهی

  خریدار۰۱/۱۲/۰۵ بدنبود

 5. نمره 1 از 5

  نیما مهری

  خریدار۰۱/۰۷/۱۵ عالی

 6. نمره 5 از 5

  امیر میرزائی سرای

  خریدار۰۱/۰۵/۲۷ عالی بود

 7. نمره 5 از 5

  علی گودرزی

  خریدار۰۱/۰۴/۲۴ راهنما از کتاب بیشتر به درد میخوره

 8. نمره 5 از 5

  امیر نوربخش

  خریدار۰۱/۰۲/۲۸ عالی

 9. نمره 3 از 5

  سیدمیثم خسروانی نیک

  خریدار۰۱/۰۲/۲۶ خوب

 10. نمره 1 از 5

  حسین میکائیلی

  خریدار۰۰/۱۰/۰۳ ضعیف

 11. نمره 5 از 5

  حامد جنت امانی

  خریدار۰۰/۰۷/۲۴ عالی

 12. نمره 4 از 5

  خلیل محمدرضائی

  خریدار۰۰/۰۶/۱۹ واقعا خوبه

 13. نمره 5 از 5

  پیام بحرانی

  خریدار۰۰/۰۴/۳۱ خوب

 14. نمره 5 از 5

  میلاد طاهرخانی

  خریدار۰۰/۰۳/۲۰ عالی بود

 15. نمره 5 از 5

  سیدمرتضی محمدزاده

  خریدار۰۰/۰۳/۱۹ خوب

 16. نمره 5 از 5

  فریبا تشانی

  خریدار۰۰/۰۱/۱۶ خوبه

 17. نمره 5 از 5

  میثم فرامرزی

  خریدار۹۹/۰۸/۲۸ مهمترین کتاب آزمون

 18. نمره 4 از 5

  علی صمدزاده

  خریدار۹۹/۰۱/۰۸ کتاب خوبیه

 19. نمره 5 از 5

  دانا یعقوبی

  خریدار۹۸/۱۱/۲۸ عالی

 20. نمره 4 از 5

  مسعود منصوری

  خریدار۹۸/۱۱/۰۷ عالی

 21. نمره 4 از 5

  مهرداد عبداللهی

  خریدار۹۸/۱۰/۰۶ خوبه

 22. نمره 5 از 5

  امین سرای جهان

  خریدار۹۸/۰۹/۲۲ عالی

 23. نمره 4 از 5

  سید منصور نبوی

  خریدار۹۸/۰۶/۲۶ خوب بود

 24. نمره 5 از 5

  سعید اسکندری

  خریدار۹۸/۰۶/۱۳ خیلی عالی

 25. نمره 5 از 5

  حسین رحمانی

  خریدار۹۸/۰۴/۱۰ عالی

 26. نمره 5 از 5

  مسعود شهبازی

  خریدار۹۷/۱۱/۰۳ یکی از الزامات سر جلسه. دوستان حتما تهیه کنید

 27. نمره 5 از 5

  محمد احمدی سیاهکلرودی

  خریدار۹۷/۱۰/۲۳ خوب

 28. بهنام

  با سلام و عرض خسته نباشید
  این کتاب طبق ویرایش جدید ۹۶ چاپ نشده؟
  آیا برای ویرایش ۹۶ قابل استفاده هست؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور

   سلام وقت بخیر، کتاب راهنمای مبحث ۱۴ برای دفتر مقررات هستش و بر اساس آخرین ویرایش میباشد

 29. رحمانی

  سلام کتاب تشریحی سوالات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان را اگر هم دارید بگذارید لطفا. مانند مبحث ۱۶ ممنون و سپاسگزار

  • پشتیبانی انتشارات نوآور

   سلام وقت بخیر، خیر متاسفانه چنین کتابی نداریم اما می توانید سوالات آزمون مربوط به هر رشته را تهیه کنید که سوالات با پاسخ تشریحی آورده شده است. موفق باشید.

 30. kamal

  سلام ویرایش جدید این کتاب طبق ویرایش ۹۶ هنوز چاپ نشده؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور

   سلام وقت بخیر، این کتاب برای دفترمقررات می باشد و آخرین ویرایش یعنی ویرایش ۹۲ جزو مواد آزمون می باشد. موفق باشید.

 31. نمره 5 از 5

  پشتیبانی انتشارات نوآور

  کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی جزو منابع آزمون نظام مهندسی “عمران اجرا، معماری نظارت، معماری اجرا، تاسیسات مکانیکی نظارت، تاسیسات مکانیکی طراحی” است و شرکت کنندگان این آزمون ها لازم است از این کتاب در جلسه آزمون استفاده نمایند.

 32. نمره 5 از 5

  بیژن حبیب اله نیاورانی

  خریدار۰۲/۰۴/۳۰

 33. نمره 2 از 5

  محمد قربانزاده مراغه

  خریدار۰۲/۰۴/۱۱

 34. نمره 5 از 5

  امین فرجی

  خریدار۰۱/۱۲/۱۱

 35. نمره 4 از 5

  فرشاد قاضی

  خریدار۰۱/۰۸/۱۱

 36. نمره 5 از 5

  سیدهادی موسوی مدنی

  خریدار۰۱/۰۵/۲۷

 37. نمره 5 از 5

  محمدرضا رضایی

  خریدار۰۱/۰۵/۲۰

 38. نمره 5 از 5

  حسن یعقوب لو

  خریدار۰۱/۰۵/۰۸

 39. نمره 3 از 5

  علی علیپور

  خریدار۰۱/۰۴/۰۱

 40. نمره 4 از 5

  پرنیان جوادی

  خریدار۰۱/۰۳/۱۷

 41. نمره 5 از 5

  حمیدرضا عباسی اقدم

  خریدار۰۱/۰۳/۰۶

 42. نمره 3 از 5

  صلاح شجاعی

  خریدار۰۱/۰۳/۰۵

 43. نمره 5 از 5

  شاهین شیرازی

  خریدار۰۱/۰۲/۲۸

 44. نمره 5 از 5

  مسعود قربانی

  خریدار۰۱/۰۲/۲۸

 45. نمره 4 از 5

  هادی خورسند

  خریدار۰۱/۰۲/۲۷

 46. نمره 5 از 5

  محسن کشاورزی

  خریدار۰۰/۰۹/۲۷

 47. نمره 5 از 5

  سید محمد جواد هاشمی

  خریدار۰۰/۰۹/۲۱

 48. نمره 5 از 5

  یونس کاکوان

  خریدار۰۰/۰۶/۰۱

 49. نمره 3 از 5

  عطااله عظیمی

  خریدار۰۰/۰۵/۲۸

 50. نمره 5 از 5

  وحید شعبانی

  خریدار۰۰/۰۵/۲۴

 51. نمره 3 از 5

  مهدی درویشی

  خریدار۰۰/۰۵/۰۷

 52. نمره 5 از 5

  علی اشگرف

  خریدار۰۰/۰۴/۲۴

 53. نمره 5 از 5

  حامد بیازی

  خریدار۰۰/۰۳/۲۰

 54. نمره 5 از 5

  صبا احمد

  خریدار۰۰/۰۲/۲۶

 55. نمره 5 از 5

  صوفیا خلیلی

  خریدار۰۰/۰۲/۰۶

 56. نمره 5 از 5

  محسن خلیلی

  خریدار۹۹/۱۲/۲۶

 57. نمره 4 از 5

  نوید ملکیان

  خریدار۹۹/۱۲/۲۵

 58. نمره 5 از 5

  غلامرضا منادی

  خریدار۹۹/۱۲/۲۱

 59. نمره 5 از 5

  میلاد موجودی

  خریدار۹۹/۱۲/۱۱

 60. نمره 4 از 5

  رامین باقری

  خریدار۹۹/۱۲/۱۱

 61. نمره 5 از 5

  احسان سلطانی

  خریدار۹۹/۱۱/۱۹

 62. نمره 5 از 5

  هاشم ابراهیمی ورکیانی

  خریدار۹۹/۰۶/۰۴

 63. نمره 5 از 5

  مالک پورحسرت

  خریدار۹۹/۰۵/۲۷

 64. نمره 5 از 5

  مسعود کریمی

  خریدار۹۹/۰۵/۲۲

 65. نمره 5 از 5

  نونا راجی

  خریدار۹۹/۰۴/۲۸

 66. نمره 5 از 5

  علی واسعی

  خریدار۹۹/۰۴/۲۲

 67. نمره 3 از 5

  رضا محمودثانی

  خریدار۹۹/۰۴/۱۳

 68. نمره 4 از 5

  نیما طاهری

  خریدار۹۹/۰۴/۱۲

 69. نمره 5 از 5

  سیدمحمدعلی میرابی

  خریدار۹۹/۰۴/۰۷

 70. نمره 4 از 5

  امیرمحمد فرهودی

  خریدار۹۹/۰۲/۲۶

 71. نمره 3 از 5

  ادیب عسگرزاده

  خریدار۹۸/۱۲/۰۲

 72. نمره 5 از 5

  محسن دین پژوه

  خریدار۹۸/۱۱/۰۳

 73. نمره 4 از 5

  آرش فقیهی

  خریدار۹۸/۱۱/۰۲

 74. نمره 5 از 5

  مهدی مومنی نورآبادی

  خریدار۹۸/۱۰/۰۴

 75. نمره 4 از 5

  محمدرضا اسدیان

  خریدار۹۸/۰۸/۰۶

 76. نمره 5 از 5

  اميرحسن مقتدايي

  خریدار۹۸/۰۸/۰۱

 77. نمره 5 از 5

  ایرج قاسمی

  خریدار۹۸/۰۶/۲۵

 78. نمره 5 از 5

  مسعود امیرسعادتی

  خریدار۹۸/۰۶/۲۴

 79. نمره 5 از 5

  محمد آقاجانی

  خریدار۹۸/۰۶/۲۲

 80. نمره 4 از 5

  صبا نصراللهی

  خریدار۹۸/۰۶/۱۵

 81. نمره 4 از 5

  محمدرضا باقری

  خریدار۹۸/۰۶/۱۴

 82. نمره 5 از 5

  میثم فرزان پور

  خریدار۹۸/۰۴/۱۹

 83. نمره 5 از 5

  سید محمود میرمحمدی

  خریدار۹۸/۰۳/۲۵

 84. نمره 5 از 5

  سهیل نصرتی

  خریدار۹۸/۰۲/۲۸

 85. نمره 4 از 5

  حنیف رضا پژوهنده

  خریدار۹۷/۱۲/۰۶

 86. نمره 5 از 5

  مهدی شهبازی

  خریدار۹۷/۱۱/۱۱

 87. نمره 5 از 5

  ناصر صابری

  خریدار۹۷/۱۱/۰۲

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این موارد را هم دوست داشته باشید: