‎-%۱۰

کتاب قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹

نویسنده/ مترجم مهندس محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات 140
سال چاپ 1402
نوبت چاپ 2
شابک 9786001684791
سی‌دی ندارد
قیمت با تخفیف 176,400 تومان
قطع کتاب رحلی
رنگ صفحات سیاه سفید
جلد شومیز (مقوایی)

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

اطلاعات مربوط به این محصول 2 دقیقه قبل بروزرسانی شده است

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۷:۳۰
پنج شنبه:۱۰ الی ۱۴

4 در انبار

توضیحات

کتاب قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹

ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (رشته شهرسازی)

کتاب «قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹» بر اساس آخرین اصلاحات و تغییرات به انضمام قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با آن و کلید واژه اختصاصی، جهت استفاده داوطلبان شرکت کننده در آزمون رشته‌ شهرسازی، تهیه و تدوین شده‌است.

مقدمه کتاب قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹ :

در راستای تکمیل و تدوین مجموعه کتاب‌های آزمون نظام مهندسی ساختمان، و با توجه به اضافه شدن قرارداد همسان شماره ۱۲ (قـرارداد تهیـه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها- دستورالعمل شماره ۴۰۶۲/۵۴/۱۳۰۱۰-۱ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۶۳) و قرارداد همسان شماره ۱۹ (شرح خدمات تهیه طرح توسعه و عمران «جامع» ناحیه – بخشنامه شماره ۱۲۲۲-۵۴/۱۸۷۷-۱۰۲ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۷۶) به منابع آزمون رشته شهرسازی، بر آن شدیم تا کتاب حاضر جهت استفاده داوطلبان گرامی، آزمون شهرسازی تدوین نمائیم چرا که؛

۱- طبق بخشنامه شمـاره ۲۴۶۰/۵۴-۸۴۲/۱۰۵ مورخه ۲۹/۰۴/۱۳۷۹، نشريه شماره ۳۴۱۸ یا ۴۳۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان «موافقت‌نامه و شرايط عمومی ‌همسان قـراردادهـای خـدمـات مشــاوره»، قسمت اول قراردادهای همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹ به طور کلی لغو و مفاد نشریه شماره ۳۴۱۸، جایگزین آنها شده‌است.

۲- طبق ماده ۱۰ قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها- مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴» تعاریف قید شده در شرح خدمات قراردادهای همسان شماره ۱۲ و ۱۹، دستخوش تغییرات شده و برخی از آنها نیز حذف گردیده‌است.

لذا این کتاب با عنوان «قراردادهای همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹» بر اساس آخرین اصلاحات و تغییرات به انضمام قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با آن و کلیدواژه اختصاصی، جهت استفاده داوطلبان شرکت کننده در آزمون رشته‌ شهرسازی، تهیه و تدوین شده‌است.

                                                                                             منابع نظام مهندسی شهرسازی 

فهرست کتاب قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹:

مقدمه

بخش اول / موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

موافقتنامه و شرايط عمومی ‌همسان قـراردادهـاي خـدمـات مشــاوره (نشريه شماره ۳۴۱۸ یا ۴۳۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومـی و پيوست‌هـای قـراردادهـاي خدمات مشاوره
موافقتنامه‌ همسان قراردادهای خدمات مشاوره ۱
شرايط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره ۳

بخش دوم / قرارداد همسان شماره ۱۲: (قرارداد تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها)

قــرارداد همســان شمــاره ۱۲:
(قـرارداد تهیـه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها)
پیوست شماره ۱ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(موضوع قرارداد)
پیوست شماره ۲ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(اصول کلی و تعریفی که باید در نحوه ارایه خدمات طرحهای هادی مورد توجه قرار گیرد.)
پیوست شماره ۳ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(انجام مطالعات و تهیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن)
پیوست شماره ۴ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(انجام مطالعات و تهیه طرح‌های تفصیلی شهر)
پیوست شماره ۵ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(انجام مطالعات و تهیه نقشه‌های شهرسازی مربوط به برنامه پنجساله عمرانی شهر)
پیوست شماره ۶ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌سالة عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن)
پیوست شماره ۷ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ)
پیوست شماره ۸ قرارداد همسان شماره ۱۲:
(شرایط عمومی قرارداد)
رنگ کاربری‌ها در نقشه‌های شهرسازی
دستورالعمل اجرایی پیوست شماره‌ ۶ قـراداد تیپ ۱۲ شهرسـازی فـرآیند «نظارت بر اجرای طرح توسعه و عمران شهر و برنامه‌‎ی پنج ساله عمرانی شهر»

بخش سوم / قرارداد همسان شماره ۱۹: (شرح خدمات تهیه طرح توسعه و عمران«جامع» ناحیه)

پیوست شماره ۱ قرارداد همسان شماره ۱۹:
(موضوع قرارداد)
پیوست شماره ۲ قرارداد همسان شماره ۱۹:
(اصول کلی و تعاریفی که باید در نحوه ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.)
پیوست شماره ۳ قرارداد همسان شماره ۱۹:
(شرح خدمات تهیه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران «جامع» ناحیه)
پیوست شماره ۴ قرارداد همسان شماره ۱۹:
(نحوه محاسبه حق‌الزحمه)
پیوست شماره ۵ قرارداد همسان شماره ۱۹:
(شرایط اختصاصی)

بخش چهارم / مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر
روش بررسD و تصويب طرح‌هاD جامع
آيين‌نامه داخلی روش بررسی و تصويب طرح‌های جامع شهری
نحوه تصويب طرح جامع شهرهای زير دویست هزار نفر
برنامه اجرايی و تراز مالی فیزیکی طرح‌های جامع
تراز مالی فيزيكی اجرای طرح‌های جامع و‌ هادی
ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های جامع و ‌هادی
الگوی تهيه ضوابط و مقررات اجرايی طرح‌های جامع و هادی
ضوابط شهرسازی و ساختمانی در طول تهيه تا زمان تصويب طرح‌های ‌هادی ، جامع و تفصيلی
بررسی و تصويب طرح‌های جامع شهری
نحوه بررسی طرح‌های جامع شهرهای مركز استان با جمعيت كمتر از دویست هزار نفر
تصويب طرح‌های جامع شهرستان
آیین‌نامه نحوه بررسی و تصويب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحيه‌‌ای، منطقه‌ای و ملی
تهيه طرح‌های تفصيلی توسط شهرداری‌ها
اصلاح نام طرح‌های منطقه‌ای و ناحيه‌ای
تفویض اختیار تصویب طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها
محاسبه سطح مورد نياز گورستان
بررسي و تصويب طرح‌هاي جامع با جمعيت كمتر از دويست هزار نفر
اصلاحیه بند ۹ تفویض اختیار بررسی و تصویب طرح‌های با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر
بررسی طرح‌‌های جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر
تصویب طرح‌های شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر
ماده۴۲ آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌های توسعه و عمران شهری
ضوابط عام طرح جامع ناحیه

بخش پنجم / ضمائم و الحاقات

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا
پیشینه طرح‌های توسعه شهری در ایران

کلیدواژه

منابع و مآخذ

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

توضیحات تکمیلی

وزن 364 g

پی‌دی‌اف قسمتی از کتاب

مشاهده صفحات اول کتاب

43 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب قرارداد همسان شماره ۱۲ و شماره ۱۹

 1. نمره 4 از 5

  یاسین زینی وند

  خریدار۰۱/۱۲/۱۴ بسیار خوب

 2. نمره 5 از 5

  امیربهادر ثمری

  خریدار۰۱/۰۳/۰۹ ممنون از زحمات جمع اوری مطالب

 3. نمره 5 از 5

  میرحسن سیدرضایی

  خریدار۰۰/۱۲/۱۲ عالی

 4. نمره 5 از 5

  مریم صالحی

  خریدار۰۰/۰۲/۱۰ عالی

 5. نمره 4 از 5

  یامین مرتضی پور

  خریدار۹۹/۱۲/۲۰ کامل و دقیق

 6. نمره 5 از 5

  میرعلی موسوی رندی

  خریدار۹۹/۱۲/۰۷ با سلام
  کتاب بسیار مفید و کاربردی می باشد
  با تشکر از زحمات گران قدر شما

 7. نمره 5 از 5

  میلاد فیروزه

  خریدار۹۹/۱۰/۲۹ تقریبا به طور کامل پیرامون این قرارداد ها موارد را طرح نموده است.

 8. نمره 5 از 5

  شادی معظمی گودرزی

  خریدار۹۹/۰۷/۰۶ کتاب بسیار کاربردی در آزمون

 9. نمره 5 از 5

  سمیرا فاضلی

  خریدار۹۹/۰۵/۱۵ مورد نیاز

 10. نمره 3 از 5

  سید بختیار حیات غیبی

  خریدار۹۹/۰۱/۰۳ قابل قبول

 11. نمره 5 از 5

  کاربر سایت

  کتاب جامع و کاربردی

 12. نمره 5 از 5

  غزال دیهیم

  خریدار۰۲/۰۴/۳۱

 13. نمره 5 از 5

  نیلوفر حق نگهدار

  خریدار۰۱/۰۸/۲۸

 14. نمره 5 از 5

  سمانه سیاه ووشی

  خریدار۰۱/۰۵/۲۳

 15. نمره 5 از 5

  محمد شیروانی

  خریدار۰۱/۰۳/۲۲

 16. نمره 5 از 5

  افشین جعفری

  خریدار۰۰/۰۹/۲۷

 17. نمره 5 از 5

  سولماز رستم اوغلی

  خریدار۰۰/۰۸/۲۳

 18. نمره 5 از 5

  فرید پوینده

  خریدار۰۰/۰۷/۲۸

 19. نمره 5 از 5

  سید محمدرضا موسوی

  خریدار۰۰/۰۴/۲۴

 20. نمره 3 از 5

  حمید کاظمی

  خریدار۰۰/۰۳/۱۸

 21. نمره 4 از 5

  پریا پویان

  خریدار۰۰/۰۳/۱۵

 22. نمره 5 از 5

  ندا سهرابی

  خریدار۰۰/۰۲/۰۹

 23. نمره 5 از 5

  نسیم خاتمی

  خریدار۰۰/۰۲/۰۵

 24. نمره 4 از 5

  اسرین ابراهیمی

  خریدار۰۰/۰۱/۱۷

 25. نمره 3 از 5

  سیدیحیی مهینی یزدی

  خریدار۰۰/۰۱/۱۳

 26. نمره 5 از 5

  حجت اله حاجی عیدی

  خریدار۰۰/۰۱/۰۶

 27. نمره 5 از 5

  عطیه شاملو

  خریدار۰۰/۰۱/۰۵

 28. نمره 5 از 5

  جعفر نجفی

  خریدار۹۹/۱۲/۲۲

 29. نمره 5 از 5

  پگاه قیصرنژاد

  خریدار۹۹/۱۲/۱۸

 30. نمره 5 از 5

  مرضیه محمودنیا

  خریدار۹۹/۱۲/۱۳

 31. نمره 5 از 5

  منصور فیروزی

  خریدار۹۹/۱۲/۰۱

 32. نمره 5 از 5

  نوید ویسی

  خریدار۹۹/۱۱/۰۷

 33. نمره 4 از 5

  لیلا ابراهیمی

  خریدار۹۹/۱۱/۰۶

 34. نمره 5 از 5

  گیتا ذوالفقاری

  خریدار۹۹/۱۰/۱۴

 35. نمره 5 از 5

  مائده بهرام صفت

  خریدار۹۹/۱۰/۰۳

 36. نمره 3 از 5

  الهام رستمی

  خریدار۹۹/۰۶/۱۸

 37. نمره 5 از 5

  میلاد مبارکی نوین

  خریدار۹۹/۰۶/۱۷

 38. نمره 5 از 5

  سمیرا نوریزدان

  خریدار۹۹/۰۶/۰۳

 39. نمره 5 از 5

  حمید هادویان

  خریدار۹۹/۰۵/۰۶ مهم

 40. نمره 5 از 5

  سعید زارعی

  خریدار۹۹/۰۴/۱۹

 41. نمره 3 از 5

  یاسر محمدزاده

  خریدار۹۹/۰۱/۰۳

 42. نمره 5 از 5

  فاطمه اکبری چالشتری

  خریدار۹۸/۱۱/۳۰

 43. نمره 5 از 5

  مهران ذوقی دیلمقانی

  خریدار۹۸/۱۱/۱۴ ۲۰

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این موارد را هم دوست داشته باشید: