سلام، در صورتیکه کتابی الحاقات یا اصلاحاتی داشته باشد این موارد به دو طریق در دسترس میباشد:
۱- در جدول زیر نام کتاب را جستجو کنید و فایل پی‌دی‌اف الحاقات یا اصلاحات را دانلود کنید.
۲- با وارد شدن به فروشگاه کتاب و پیدا کردن کتاب مدنظر روی عکس یا اسم کتاب کلیک کنید تا وارد صفحه مشخصات کتاب شوید اگر کتاب اصلاحات یا الحاقاتی داشته باشه در برگه‌ای بعد از برگه توضیحات، اطلاعات بیشتر و نظرات برگه‌های اصلاحات یا الحاقات قابل مشاهده خواهد بود. توجه کنید که در صورتیکه کتاب اصلاحات یا الحاقات داشته باشند برگه‌های آن قابل مشاهده خواهند بود.


کتاب مرتبط عنوان تاریخ تعداد دانلود دانلود
کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه
اصلاحیه کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای محوطه بنایی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۸ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای محوطه بنایی 11 بهمن 1402
کتاب قوانین مقررات و مباحث عمومی آزمون‌های کارشناسی رسمی (ویژه تمامی رشته‌ها)
اصلاحیه کتاب قوانین مقررات و مباحث عمومی آزمون‌های کارشناسی رسمی
۳ آبان ۱۴۰۲
۱۳۴ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب قوانین مقررات و مباحث عمومی آزمون‌های کارشناسی رسمی 3 آبان 1402
کتاب گودبرداری و سازه‌های نگهبان (ویژه آزمون‌های نظام‌مهندسی)
اصلاحیه کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه آزمون های نظام مهندسی)
۱۶ تیر ۱۴۰۱
۶۳۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان (ویژه آزمون های نظام مهندسی) 16 تیر 1401
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
اصلاحیه کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
۱۳۷۳ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت 26 خرداد 1401
کتاب تشریح سوالات آزمون‌ نظام مهندسی معماری اجرا
اصلاحیه کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا
۳ خرداد ۱۴۰۱
۴۷۶ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا 3 خرداد 1401
کتاب تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت
اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۸۴۴ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت 27 اردیبهشت 1401
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی عمران اجرا
اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۵۳۲ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا 27 اردیبهشت 1401
کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روش‌ها و مسائل اجرایی)
اصلاحیه کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۶۸ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان 20 اردیبهشت 1401
کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸
اصلاحیه کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
۷۵۶ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب راهنمای نشریه ۱۲۸ 25 خرداد 1400
مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
اصلاحیه کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۶۵۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا 15 اردیبهشت 1400
کتاب تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
اصلاحیه کتاب تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۲۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل و تفصیلی سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شهرسازی 15 اردیبهشت 1400
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
اصلاحیه کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۴۳۷ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمران نظارت 26 اسفند 1399
کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی عمران اجرا
اصلاحیه کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی عمران اجرا
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۷۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌‌های نظام مهندسی عمران اجرا 26 اسفند 1399
کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)
اصلاحیه کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) (ویرایش ۱۳۹۹)
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۱۸۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) (ویرایش 1399) 26 اسفند 1399
کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰
اصلاحیه کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
۹۰۱ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد 2800 14 بهمن 1399
کتاب فوت و فن‌های ساختمان سازی (۱) از تخریب تا تحویل
اصلاحیه کتاب فوت و فن‌های ساختمان سازی از تخریب تا تحویل
۱۷ آذر ۱۳۹۹
۲۶۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب فوت و فن‌های ساختمان سازی از تخریب تا تحویل 17 آذر 1399
کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک
اصلاحیه کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک
۱۰ آبان ۱۳۹۹
۱۴۳ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک 10 آبان 1399
کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
اصلاحیه کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
۱۰ آبان ۱۳۹۹
۸۹۲ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها 10 آبان 1399
کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
اصلاحیه کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
۱۰ آبان ۱۳۹۹
۲۵۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب نظام فنی و اجرایی کشور 10 آبان 1399
کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم نظامات اداری (به انضمام اخلاق حرفه‌ای)
اصلاحیه کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداری)
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
۷۵۴ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم (نظامات اداری) 24 شهریور 1399
کتاب درسنامه کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی
اصلاحیه كتاب درسنامه كارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی قانون تجارت
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۱۳۷ دانلود
دانلود اصلاحیه كتاب درسنامه كارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی قانون تجارت 25 مرداد 1399
مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
اصلاحیه کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳۵۷ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مجموعه سوالات تالیفی آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا 3 خرداد 1399
کتاب آزمون کارشناسی رسمی امور بانکی
اصلاحیه کتاب آزمون کارشناسی رسمی امور بانکی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳۵ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب آزمون کارشناسی رسمی امور بانکی 29 اردیبهشت 1399
کتاب مبانی طراحی معماری ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (مهندس بیات)
اصلاحیه کتاب مبانی طراحی معماری ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۵۱ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مبانی طراحی معماری ویژه آزمون‌های نظام مهندسی 10 اردیبهشت 1399
کتاب تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری نظارت
اصلاحیه کتاب تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری - نظارت
۲۹ دی ۱۳۹۸
۳۴۷ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری - نظارت 29 دی 1398
کتاب سوالات آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی
اصلاحیه کتاب شریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی «رشته امور ثبتی»
۱۴ دی ۱۳۹۸
۲۳۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب شریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی «رشته امور ثبتی» 14 دی 1398
کتاب تشریح کامل آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری
اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری
۱۷ آذر ۱۳۹۸
۱۷۱ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری 17 آذر 1398
کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تاسیسات برقی
اصلاحیه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی
۱۷ آذر ۱۳۹۸
۲۵۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم طرح و اجرای تاسیسات برقی 17 آذر 1398
کتاب سوالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی
اصلاحیه کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی دادگستری و قوه قضائیه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
۷۱۹ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب تشریح کامل سؤالات آزمون‌های کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی دادگستری و قوه قضائیه 20 آبان 1398
کتاب درسنامه کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی
اصلاحیه قانون مالیات کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه (رشته حسابداری و حسابرسی)
۱۱ آبان ۱۳۹۸
۵۹۵ دانلود
دانلود اصلاحیه قانون مالیات کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه (رشته حسابداری و حسابرسی) 11 آبان 1398
کتاب جزئیات اجرایی ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)
اصلاحیه کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۶۴ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون‌های نظام مهندسی 31 اردیبهشت 1398
کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)
اصلاحیه چاپ‌های اول و دوم کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) - ویرایش ۱۳۹۵
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۸۷۸ دانلود
دانلود اصلاحیه چاپ‌های اول و دوم کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) - ویرایش 1395 26 شهریور 1396
کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018
اصلاحیه کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در ETABS 2015
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
۳۳۳ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در ETABS 2015 19 شهریور 1396
آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد۲۸۰۰)
اصلاحیه کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) - ویرایش ۴ (از چاپ چهارم به بعد)
۱ شهریور ۱۳۹۶
۶۶۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) - ویرایش 4 (از چاپ چهارم به بعد) 1 شهریور 1396
کتاب مبحث سوم مقررات‌ ملی‌ ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق)
اصلاحیه فصل ۳-۲ کتاب مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق)
۱ شهریور ۱۳۹۶
۷۹۷ دانلود
دانلود اصلاحیه فصل 3-2 کتاب مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) 1 شهریور 1396
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)
اصلاحیه کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - ویرایش ۱۳۹۲ (چاپ اول تا چهارم)
۱ شهریور ۱۳۹۶
۴۶۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - ویرایش 1392 (چاپ اول تا چهارم) 1 شهریور 1396
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)
اصلاحیه کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - ویرایش ۱۳۹۲ (چاپ پنجم به بعد)
۱ شهریور ۱۳۹۶
۴۸۰ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - ویرایش 1392 (چاپ پنجم به بعد) 1 شهریور 1396
کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)
اصلاحیه شماره ۲ کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) - ویرایش ۱۳۹۲
۱ شهریور ۱۳۹۶
۴۷۳ دانلود
دانلود اصلاحیه شماره 2 کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) - ویرایش 1392 1 شهریور 1396
کتاب مبحث دهم مقررات‌ ملی‌ ساختمان (طرح‌ و‌ اجرای‌ ساختمان‌های فولادی)
اصلاحیه کتاب مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) - ویرایش ۱۳۹۲
۱ شهریور ۱۳۹۶
۵۷۶ دانلود
دانلود اصلاحیه کتاب مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) - ویرایش 1392 1 شهریور 1396